De gestis siculorum sub Friderico rege
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

De gestis siculorum sub Friderico rege

DSpace Repository

De gestis siculorum sub Friderico rege

Show full item record

     Nicolaus, Specialis, fl. 1334 1342
Petrarca, Francesco, 1304-1374. De laudibus Italie; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1401 i 1450]Lugar: Itàlia

Lengua: la
Descripción física: 122 f. : il. ; 250 x 189 mm enquadernació 265 x 205 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu íntegrament l'obra de Niccolò Speciale "Rerum sicularum", on descriví les gestes dels reis de Catalunya-Aragó i de Sicília des del 1282 fins al 1337. A la fi del manuscrit hom ha afegit el poema de Petrarca "De laudibus Italie" i dos versos de la Divina comèdia de Dante (f. 119v); i, a la fi, dos oracions litúrgiques (f. 120r)Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0848
Olim 739
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0848 http://hdl.handle.net/10550/18137
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3 n.20)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 2r)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 122 (en blanc els f. 1r, 118, 119r i 120v) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals centrats cada vuit fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 2 columnes de 32 línies
Escriptura: Gòtica textual rodona. Als fulls finals (f. 119v-120r) una altra mà afegí diversos textos en humanística cursiva
Decoració: Escut de les quatre barres ocupant el f.1v ; miniatura molt borrosa, que comprèn la primera columna del f. 2r (on està sobre fons daurat el Pare Etern en la part superior, i sota l'Anunciació de l'Àngel); en el f. 3v una vista de Sicília; al peu del f. 6v i continuant en el 7r escena naval, a l'esquerra i, a la dreta ciutat emmurallada i tendes de campanya; en el f. 27v caplletra amb l'escut de la corona d'Aragó, en moltes caplletres amd escenes de personatges, motius vegetals o simplement en roig i blau; altres caplletres en or i colors; i en els marges es troben escenes dibuixades a ploma, diverses i interessants escenes; partir del f. 69v fins al final espai per a inicials; títols i epígrafs en roig; calderons alternats de roig i blau; caplletres, i mans
Enquadernació: Restaurat en 1972, es conserva únicament part de l'antiga enquadernació en el plànol superior
Origen: Escrit probablement a Itàlia. Segons De Marinis de la primera meitat del segle XV
Signatura anterior: Ms. 739
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 848
En el f. 1v de la mateixa mà que la que la signatura de San Miguel de los Reyes "Historia Regni Siciliae"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 2r-3r: "[rúbr.] Chr[istu]s vincit Chr[istu]s regnat Chr[istu]s imp[er]at. Incipit liber De gestis siculo[rum] sub Friderico rege [et] suis. Incipit prologus ; [f. 2v] Explicit prologus. Incipiunt caplitula libri p[r]imi ; [f. 3r] Expliciunt capitula"2. f. 3r-20r: "[rúbr.] Incipit liber primus. De Sicilia. [text] Si qua fides magne auctoritatis iuris ... dominii [et] p[er]petua possessio[n]e fundavit. [rúbr.] Explicit liber primus"3. f. 20r-32v: "[rúbr.] Incip[iunt] capitula libri secu[n]di ... Expliciunt capitula. Incipit liber secundus. De passagio regis Francie [con]t[ra] Cataloniam et miraculo sancti Narcisci ... [text] Sicilia libenti animo decreverunt. [rúbr.] Explicit liber secundus"4. f. 32v-48r: "[rúbr.] Incip[iunt] cap[itu]la libri tercii ... Expliciunt capitula. Incipit liber tertius. De coronatio[n]e reg[is] Friderici ... [text] hoc belli fine p[r]ivatus est. [rúbr.] Explicit liber tercius"5. f. 48r:-61v: "[rúbr.] Incipit [sic] cap[itu]la libri quarti. Explicit [sic] capitula. Incipit liber quartus. De bello catançarii [text] ... etiam gravius affligisse. [rúbr.] Explicit liber quartus"6. f. 61v-78v: "[rúbr.] Incipiu[n]t cap[itu]la libri q[u]inti. Expliciunt capitula. Incipit liber quintus. De obsidione Randacii et de dicione castellionis castror[um] placarum et Rocelle ... [text] depulsi exules abierunt. [rúbr.] Explicit liber quintus"7. f. 78v-92r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la lib[r]i sexti ... Expliciunt capitula. Incipit liber sextus. De obsidione Messan[ae] et p[ro]cessu Blasci d'Alagona ... ac etia[m] in sius artib[us] adhibere cautelam. [rúbr.] Explicit liber sextus"8. f. 92r-107v: "[rúbr.] Incipui[n]t cap[itu]la lib[r]i septimi ... Expliciunt capitula. Incipit liber septimus. De soluta pace inter Fridericu[m] [et] Robertu[m] reges atq[ue] invasione Calabrie r[ubric]a ... [text] pluribusq[ue] viris bellatorib[us] dimminuta. [rúbr.] Explicit liber septimus"9. f. 108r-117v: "[rúbr.] Incipiu[n]t cap[itu]la libri octavi. [text] De progressu Petri regis ad Ludovicu[m] imp[er]atore[m] ... Nunia [sic] terra gemit. Rex Fridericus obit [...] me xcripsit"10. f. 118r-119r: [en blanc11. f. 119v: [Francesco Petrarca, Epystola ad Italiam, Epystole III 24] "[text] Salve cara deo tellus s[anc]tissima salve ... Salve plucra parens terrar[um] gloria salve. Sup[r]ascripti versus editi fuer[un]t per d[omi]n[u]m Franciscum Petrarca de laudibus Ytalie q[ua]n[do] rediit de Avinione" ; [Dos versos de la Divina comedia de Dante: Paraiso, argumento XXIV] "In bello socii, comites in calle secuntur [sic] Officium collega facit, discum [sic] ne sodalem"12. f. 120r: "[text] Optima oratio. Deus propitius esto michi peccatori ... crux Christus salva me, amen. Alia oratio. Domine Deus tu dixisti ... in secula seculorum, amen"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 175"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 551Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 180Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, parte prima, facs. I, p. 537Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 512Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1294Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2037, fig. 682-683Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 172De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 92-93, làm. 132-133Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 126Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 599Kristeller, IV, t. II, p. 687 (aCherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 223, n. 175

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/18137
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics