L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rusticae
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rusticae

DSpace Repository

L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rusticae

Show simple item record

dc.contributor.author Columel·la, Luci Juni. De arboribus ca
dc.contributor.author Mennio, Giovanni Rinaldo, 1472-1494, cop ca
dc.contributor.author Francesco di Antonio, del Chierico, 1433-1484 (taller), il ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Nàpols ca
dc.creator Columel·la, Luci Juni ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T08:50:39Z
dc.date.available 2017-11-23T08:50:39Z
dc.date.created [ca. 1488] ca
dc.date.issued [ca. 1488] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0054 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/16960
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 4r) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la i pergamí (primer i l'últim quadern) + 176 (en blanc els f. 1-3r, 174-176) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 35 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Copiat probablement per Giovanni Rinaldo Mennio (De Marinis). Notes marginals en llatí i grec de la mateixa mà ca
dc.description Decoració: En el f. 3v tondo amb títol i autor, envoltat per una orla de cintes i flors i les lletres S. P.M. En el f. 4r orla miniada de tipus florentí amb motius florals en or i colors entre els quals es troben un cervatell, nens, aus i emblemes forest de punta de diamant, llibre obert, planta de mill, nus, teranyina, i escut del Duc de Calabria sostingut per dos "putti". Caplletres miniades en or i colors, línies dorades i blaves alternant en el títol i dorades al principi dels llibres, epígrafs i diverses paraules en roig. Miniat al taller de Francesco Antonio del Cherico (Toscano, G.) ca
dc.description Enquadernació: Restaurada en 1972, conservant l'enquadernació original pell sobre fusta ca
dc.description Origen: Escrit a Nàpols d'acord amb els pagaments de la tresoreria de l'any 1488 (De Marinis) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 740 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 54 ca
dc.description Al full de guarda (FG 2) amb lletra posterior: "Philosophi" ; "Sgto. Colubella [sic] 1 nto, alblro. affo. 21 pta. 4ª" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex conté els dotze llibres de l'obra "De re rustica" i el "De arboribus" de Luci Juni Columel·la. En fer la transcripció el copista ha introduït el tractat dels arbres després del llibre segon del d'agricultura, raó per la qual al començament s'hi diu que hi ha tretze llibres. En acabar el llibre dotzé, es a dir l'onzé de De rustica, hom troba l'index de tots els llibres; finalitza el manuscrit amb el llibre tretzé, dotzé del tractat d'agricultura ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 3v: "[rúbr.] In hoc ornatissimo codice continentur L[ucii] Iunii Moderati Columelle rei rustice l[ibri] XIII" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 4r-15v: "[rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rusticae liber incipit primus. [text] Saepenumero civitatis nostrae ... de quo pluribus libro insequente mox disseremus. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columelle rei rustice liber primus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 3. f 15v-30v: "[rúbr.] Incipit liber secundus sementibus. [text] Quaeris ex me P[ubli] Silvine ... queq[ue] ipse mox comperi. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae liber secundus sementibus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 30v-39r: "[rúbr.] Incipit liber tertius. [text] Quoniam de cultu agrorum ... Hoc mo[do] culta multis annis perennat. [rúbr.] L[iber] tertius explicit. Phyteuticus surculis" [sic Liber de arboribus ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 39r-54r: "[rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Colummallae [sic] rei rustice liber IIII [sic III] incipit. Surcularis prior. [text] Hactenus arvorum cultus ... de quibus sequente volumine plura disseremus. [rúbr.] Liber IIII [sic III] rei rustice explicit" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 54r-67v: "[rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rustice l[iber] V [sic IV] incipit. [text] Cum de vineis conserendis librum ... nostratis et gallici arbusti cultus traditurus. [rúbr.] Liber V [sic IV] rei rusticae explicit" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 67v-81r: "[rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rustice liber VI [sic V] incipit. Surcularius l[iber] III [sic]. [text] Prioribus libris quos ad te deconstituendis colendisq[ue] vineis ... pecoris curam et remedia sequenti volumune. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rusticae surcularis liber VI [sic V] explicit" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 81r-94r: "[rúbr.] Incipit VII [sic VI]. [text] Scio quosdam P[ubli] Silvine ... que curam boum equaru[m]q[ue] continent. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rustice liber VII [sic VI] explicit vtterinarius [sic] medicinalis l[iber] II" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 94r-104v: "[rúbr.] De minore pecore l[iber] VIII [sic VII] incipit. [text] De minore pecore dicturis ... et silvestrium quadripedum curam sequente volumine precipiemus. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rustice l[iber] VIII [sic VII] explicit veterinarius medicinalis de minore pecore l[iber] II" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 104v-117r: "[rúbr.] Liber nonus [sic VIII] incipit de villaticis pastionibus aviarius et piscator. [text] Que fere consumabant ... at curam silvestrium pecorum cultumq[ue] apium. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae de villaticis pastionibus aviarius et piscator l[iber] VIIII [sic VIII] explicit" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 117r-127r: "[rúbr.] De villaticis pastionibus macellarius et apiarius l[iber] X [sic IX] incipit. [text] Venio nunc ad tutelam ... nostro complacuerat in carmen conferemus. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rustice l[iber] X [sic IX] explicit" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 127r-134r: "[rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae de cura hortor[um] carmen incipit. De villaticis pastionibus l[iber] II macellari[us] et apiari[us]. [text] Foenoris tui Silvine quod stipulanti ... Ascreum cecinit romana per oppida carmen. [rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rustice de cultu hortor[um] liber XI [sic X] explicit" ca
dc.description.tableofcontents 13. f 134r-149v: "[rúbr.] Incipit liber XII [sic XI] [text] Claudius Augustalis ta[m] ingenue nature ... quod in quoq[ue] querendum et qualiter quidque faciendum sit" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 149v-152v: [índex de contingut dels dotze llibres De re rustica i del De arboribus ca
dc.description.tableofcontents 15. f 152v-173v: "[rúbr.] L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rusticae l[iber] XIII villica incipit. [text] Xenophon Atheniensis eo libro ... multa scisse dicuntur non omnia. [Theo charin]" ca
dc.format.extent 176 f. : il.; 355 x 246 mm enquadernació 370 x 260 mm ca
dc.format.medium Vitel·la i pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 209 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 444 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 65 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 400 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 651 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1983, fig. 658 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 153 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 51, làm. 69-72 ca
dc.relation.isreferencedby Rubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos, n. 684, p. 562 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 110 ca
dc.relation.isreferencedby Putaturo Murano, Miniature napoletane del Rinascimento, p. 37 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., Les rois bibliophiles..., cit. I, p. 168 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario..., p. 237-238, n. 209 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title L[ucii] Iunii Moderati Columellae rei rusticae la
dc.title.alternative De re rustica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0054/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0054/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca de Alfonso, duque de Calabria; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A p. 2 n. 15) ca
dc.description.custevent La biblioteca real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 44; Els Vestits del Saber, p. 78-79; La reina Doña Germana y la sociedad cortesana de su tiempo, grav., p. 248, 251 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b18607792 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0054 ca
dc.identifier.local Olim 740 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics