Francisci Petr[a]rche virorum illustrium breve compendium
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Francisci Petr[a]rche virorum illustrium breve compendium

DSpace Repository

Francisci Petr[a]rche virorum illustrium breve compendium

Show simple item record

dc.contributor.author Serico, Lombardo da, m. 1390. Supplementum De viris illustribus ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Petrarca, Francesco, 1304-1374 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T09:57:34Z
dc.date.available 2017-11-23T09:57:34Z
dc.date.created [anterior a 1470] ca
dc.date.issued [anterior a 1470] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0026 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/16005
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 3v) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 62 + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada huit fulls ca
dc.description Composició: Escrit a 2 columnes de 22 línies ca
dc.description Escriptura: Gótica textual. Notes marginals de diferents mans i èpoques ca
dc.description Decoració: Caplletres miniades en or i colors o en colors; tres precioses miniatures, una en el f. 4r que representa la fundació de Roma, un duel a cavall i la coronació d'un rei; una altra en el f. 23v, lluita de diversos genets armats, i l'última, en el f. 59v, lluita de cavallers amb guerrers a peu; títols en vermell; orles que es desprenen de les caplletres de major grandària ca
dc.description Enquadernació: Pell llaurada, sobre fusta; mancat de fermalls i amb cants daurats. Restaurada en 1971 ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França amb anterioritat a 1470 (De Marinis) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 786 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 26 ca
dc.description Al f. 1r amb lletra del s. XVII: "Francisci Petrarche De viris illustribus" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu l'obra de Petrarca "De viris illustribus", biografies d'homes il·lustres redactada a partir de 1337 i dedicada a Francesco da Carrara, senyor de Pàdua en 1358. Inclou, a més a més, el Suplement d'aquestes vides il·lustres de Lombardo da Serico ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 3v: [Tabula] "[rúbr.] Francisci Petr[a]rche poetae laureati quorund[am] virorum illustrium ad inclitum d[o]m[inu]m insignis gl[ori]e ducem Fra[n]ciscum de Cararia breve compendium ... [text] De Fabricio Lucilio" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 4r-21v: "[rúbr.] De Romulo romanorum rege. [text] Hic adolesce[n]s mat[er]no avo in regnum Albanum restituto ... intencione divertere. [rúbr.] Fabricius Lucius explicit" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 21v-22v: "[rúbr.] Cum ad hoc opusc[u]l[u]m i[n]tentus hactenus sc[r]ipsisset ip[s]e vates celeberrimus Franciscus Petrarcha obiit redditurus ad astra. Cui[u]s co[m]pendii p[ar]s explic[it]. Eiusdem compe[n]dii post celebri natis Francisci Petrarche obitum ad illustrem insignis gl[or]ie ducem Franciscum de Cararia Patavi d[o]m[inu]m Lombardi a Serico Patavini suplementum, eiusdem Lombardi p[ro]hemium. [text] Sencio [quam] grande opus ... existi[m]are [quam] legere dica[n]t. Prohemiu[m] explicit" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 22v-61r: "[rúbr.] Eiusdem Lombardi a Serico Patavini suppleme[n]tum. Rubrice incipiunt ... [text] Vale diu felix, patrie pare[n]s inclite dive Patavi, innate clementie tur tuor[um]q[ue] memor. [ rúbr.] Compendii quoru[m]dam illustriu[m] viro[rum] ad inclit[um] insignis gl[or]ie duce[m] Franciscu[m] de Cararia patavi dominum post celeberrimi vatis Francisci Petrarche obitum Lombardi a Serico patavini explicit supple[m]entum" ca
dc.format.extent 62 f. : il. ; 272 x 186 mm enquadernació 285 x 205 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 186 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 445 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 146 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 479 ca
dc.relation.isreferencedby Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, Parte prima, facs. I, p. 529 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1787 làm. XIX ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2066, figs. 704 i 727 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 81 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 126-127 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, 136 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV t. II 655(a ca
dc.relation.isreferencedby Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 777 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario..., p. 228, n. 186 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Francisci Petr[a]rche virorum illustrium breve compendium la
dc.title.alternative De viris illustribus ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0026/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0026/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. Plu.3 n. 33) ca
dc.description.custevent Els Vestits dels Saber, p. 72-73; Mediterraneum: el esplendor del Mediterráneo Medieval S. XIII-XIV, p. 161-171; Germana de Foix i la societat cortesana del seu temps, p. 221, il. 35 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b18701486 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0026 ca
dc.identifier.local Olim 786 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics