Planificació i govern del territori a l'Arc Mediterrani Espanyol
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Planificació i govern del territori a l'Arc Mediterrani Espanyol

DSpace Repository

Planificació i govern del territori a l'Arc Mediterrani Espanyol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Romero González, Joan es_ES
dc.contributor.author Romero Renau, Luis del es_ES
dc.contributor.other Universitat de València - GEOGRAFIA es_ES
dc.date.accessioned 2010-07-07T15:34:15Z
dc.date.available 2010-07-07T15:34:15Z
dc.date.issued 2008 es_ES
dc.date.submitted 2008-06-20 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/15884
dc.description.abstract RESUMEN La planificació del territori com a ciència i com a pràctica legal i jurídica es troba encara a Espanya en procés de consolidació. Hi ha diversos treballs que parlen de la teoria i la pràctica de la planificació territorial des dun punt de vista general, a un determinat país o Comunitat Autònoma però no hi ha tants de síntesi que comparen diversos casos. Aquest és en primer lloc un treball de síntesi que analitza no només els diferents sistemes i pràctiques dordenació del territori a les Comunitats Autònomes del Mediterrani sinó que també estudia de quina manera sestà governant el territori, però no descrivint i comparant sistemes legislatius sinó arribant a un grau de concreció màxima analitzant instruments i experiències de govern concretes i reals des de lescala local fins la supranacional. Per a aquesta tasca es seleccionen al llarg de la tesi 4 casos destudi que sanalitzen en profunditat, tant les seues dinàmiques territorials com la seua pràctica planificadora i de govern del territori. El present treball per tant tracta sobre el govern del territori a lArc Mediterrani Espanyol. Es tracta sobretot dun treball entre lanàlisi regional i lavaluació de polítiques públiques, entre la reflexió teòrica i lestudi comparatiu on tractem dabordar la següent qüestió: Amb el nou escenari de la globalització i lera de la informació, què hi ha de nou en la planificació i el govern del territori a lArc Mediterrani Espanyol? Cal concretar i aclarir més el tema en el qual ens centrarem. La finalitat principal és analitzar quines noves respostes sestan donant des de les distintes administracions del territori per afrontar velles dinàmiques territorials crítiques com el despoblament rural, la dispersió i especialització urbana, la crisi industrial i del sector primari, lesgotament del recurs aigua i la pèrdua de paisatges, entre daltres a diferents àrees destudi que es podrien considerar com a representatives del que passa a les Comunitats Autònomes del Mediterrani Espanyol (Parc natural del Cadí Moixeró, regió metropolitana de Barcelona, regió metropolitana de València y litoral dAlmeria Águilas) i al mateix temps pegant una ullada a un altre context que pot aportar molt al debat: Alemanya. Cal remarcar la consideració de nou no com a quelcom inèdit, sinó més bé com a un conjunt de modes de parlar i actuar sobre el territori que en el context en el qual ens movem ha estat poc explorat fins al moment. Aquest propòsit general es pot desdoblar en dos grans objectius: - Fer una anàlisi dalgunes de les grans dinàmiques territorials que són crítiques per al futur de larc mediterrani, les quals incideixen sobre els tres grans objectius de la sostenibilitat: la cohesió social, la competitivitat econòmica i la protecció del patrimoni i el medi ambient. - Avaluar comparativament si noves i velles estructures de govern, instruments de planificació i eines conceptuals per explicar i gestionar el territori són hui en dia efectives per gestionar satisfactòriament les dinàmiques territorials analitzades. Al llarg del treball pretenem traslladar la idea que Europa està experimentant una transició cap a la societat de la informació, dins de la lògica capitalista, la qual cosa comporta el reforçament i levolució dantigues dinàmiques territorials que semblaven superades, una transició que afecta profundament la manera de gestionar el territori, el seu govern, i que davant això, es donen noves respostes, els efectes de les quals, en línies generals i en comparació amb altres àmbits territorials, han estat fins al moment limitades. Volem saber què hi ha de nou en lordenació i govern del territori a lArc Mediterrani, i quin paper hi està jugant aquesta ordenació. __________________________________________________________________________________________________ es_ES
dc.format.mimetype application/pdf es_ES
dc.language cat-en-es es_ES
dc.rights cat es_ES
dc.rights Copyright information available at source archive es_ES
dc.subject none es_ES
dc.title Planificació i govern del territori a l'Arc Mediterrani Espanyol es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.description.abstractenglish This is first of all a research that analyses not only different Spatial Planning frameworks in different Spanish regions, but also it tries to answer the question about how the territory is being planned and governed. In order to answer this question the research handle with different spatial planning instruments from a local to an European scale. The whole area studied has been called the Mediterranean Spanish core regions. The main topics of the research are; regional analysis, spatial planning policies and instruments assessment, theoretical review on the Castells theory on the transition to a new informationals era and the comparison between different Spatial Planning frameworks. All these topics try to answer this question: In a new context of globalisation and a transition to a new era of information, which new paradigms within spatial planning and spatial policies can be found within the Spanish Mediterranean core regions? The main purpose of the research is, therefore, to analyse those new paradigms and policies implemented or developed from the different Spanish /European administrations in order to tackle or face different old spatial dynamics such as rural depopulation, the new urban model of edge-cities, industrial and agricultural crisis, water shortage problems, destruction of natural landscapes etc. in different areas of the Spanish Mediterranean coast. The four different study cases are: the Cadí Moixeró natural park in the catalan Pyrenees, the metropolitan region of Barcelona, the urban region of Valencia and the Almería Águilas coast in SE Spain. In order to establish a suitable comparison on an European scale, a fifth case of study is added: the Rin- Ruhr metropolitan region in Germany. Throughout this research it is described how Europe is walking towards a new era of information and globalisation, but always within the logics and rules of a capitalist society. This kind of transition is not only reinforcing new and old spatial dynamics of different territories, but also the way how these territories are planned and governed. These new paradigms in spatial planning are having till this moment very limited effects on the territory. es_ES

View       (32.67Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics