El farmacèutic català creador de cultura.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

El farmacèutic català creador de cultura.

DSpace Repository

El farmacèutic català creador de cultura.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vidal i Casero, María del Carmen es_ES
dc.contributor.advisor Suñé i Arbussà, Josep Mª es_ES
dc.contributor.author Panadès i Mínguez, Glòria es_ES
dc.contributor.other Universitat de València - FARMACOLOGIA es_ES
dc.date.accessioned 2010-07-07T08:24:46Z
dc.date.available 2010-07-07T08:24:46Z
dc.date.issued 1990 es_ES
dc.date.submitted 1990-04-25 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/15534
dc.description.abstract RESUM Es tracta dun estudi aprofundit de lobra literària de ficció de deu farmacèutics escriptors catalans del segle XX. Dins la història de la Farmàcia és un treball de tema original i inèdit que suposa un llegat bibliogràfic important despecial interès per als Farmacèutics i també, àdhuc, per als estudiosos de les Lletres Catalanes. Sha aconseguit un treball de notable interès per al foment i la difusió de la cultura de la classe farmacèutica. Shi estudien de forma exhaustiva aquests personatges contemporanis concretament: llur personalitat, aspiracions i llur obra. La metodologia ha consistit a analitzar de forma detallada llur vida acadèmica i professional, els premis literaris rebuts, els honors concedits, i les obres que han escrit amb inclusió de fragments per illustrar la pròpia visió de lautora. També, però, shan incorporat sempre que ha estat possible lopinió de crítics literaris. Com a punt final a la revisió de la vida i obra de cada autor sha fet una entrevista personal de tarannà periodístic, amb unes preguntes idèntiques per a tots els tesats., perquè cada autor expressés les seves idees de la manera més original i lliure de prejudicis possible. Així, hem provocat una dialèctica variada i brillant sobre una mateixa temàtica que ens ha dut a diverses conclusions que sajusten del tot o en part a leix principal del treball que és la relació Farmàcia Literatura. Els autors estudiats són: Josep Alegre Marcet ; Lluís Beringues; Francesc Blancher ; Miquel Crusafont ; Rosa Fabregat; Ramon Jordi; Núria Mínguez; Martí Sunyol; Gerard Vergés; Guillem Viladot . __________________________________________________________________________________________________ es_ES
dc.format.mimetype application/pdf es_ES
dc.language cat-en-es es_ES
dc.rights cat es_ES
dc.rights Copyright information available at source archive es_ES
dc.subject none es_ES
dc.title El farmacèutic català creador de cultura. es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.description.abstractenglish This thesis is a deep study of the literary work of fiction of ten pharmacists, all of them Catalan writers of the XXth century. In the history of Pharmacy it is an original work on a subject never studied before. At the background of this work is an important bibliographical legacy of special interest for both the Pharmacists and the experts of Catalan literature. The result is a work of very special interest in promoting and publicising the culture of the pharmaceutical class. In fact, these prominent contemporary personalities are thoroughly studied through their personality, aspirations and work. All this has been achieved by analyzing very accurately their academic and professional life. The author has also gone through the awards granted to them for their literary production and the honours they have received. The works they have written have been carefully studied and extracts from these works have been used to support the own vision of the author. Whenever it has been possible, literary critics opinion has been used. After this deep study of the life and work of every author, a personal interview of each of them has been conducted as if made by a specialist journalist. The very same questions were asked to each of the authors so that they might express their ideas in the most original way without thinking about the consequences of their answers. Proceeding as we have, we have been able get brilliant and diverse opinions on the same subject. And, finally, we have drawn a serie of conclusions which fit, to a great extent, the main axis of our work, connection pharmacy/literature. The authors studied are: Josep Alegre Marcet; Lluís Beringues; Francesc Blancher; Miquel Crusafont; Rosa Fabregat; Ramon Jordi; Núria Mínguez; Martí Sunyol; Gerard Vergés; Guillem Viladot. es_ES

View       (22.15Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics