Desenvolupament psicológic en el cinc factors de personalitat.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Desenvolupament psicológic en el cinc factors de personalitat.

DSpace Repository

Desenvolupament psicológic en el cinc factors de personalitat.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Clemente Carrión, Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Córdoba Iñesta, Ana Isabel es_ES
dc.contributor.author Torró Ferrero, Iolanda es_ES
dc.contributor.other Universitat de València - PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ es_ES
dc.date.accessioned 2010-07-07T08:06:41Z
dc.date.available 2010-07-07T08:06:41Z
dc.date.issued 2005 es_ES
dc.date.submitted 2005-12-13 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/15388
dc.description.abstract RESUM L'estudi de la personalitat generalment s'ha centrat en l'anàlisi de la personalitat dels adults en un sentit estàtic. Les consideracions evolutives, els canvis o estabilitats que es produïxen al llarg del temps o del desenvolupament de l'individu ha sigut un tema pendent en l'estudi de la personalitat. La Tesis Doctoral investiga la relació entre els Cinc Grans factors de personalitat (els Big Five) i les diferents àrees de desenvolupament psicològic: (Física, Econòmica, Laboral, Personal, Afectiva i Social) al llarg del Cicle Vital. El model dels Cinc Grans Factors proposa l'existència de cinc factors o dimensions bàsiques de personalitat amb què es podria descriure com és una persona: Extraversió, Agradabilitat, Persistència, Estabilitat Emocional i Obertura a l'Experiència (Costa i Mccrae, 1985, 1992). Partim del supòsit que les àrees de desenvolupament esmentades es valoraran de manera diferenciada segons els diferents grups d'edat i/o segons la personalitat. L'estudi es centra en quatre períodes del desenvolupament: L'adolescència, l'edat adulta primerenca, l'edat adulta intermèdia i la vellesa. Ens interessa especialment la consideració de l'estructura de personalitat al llarg del cicle vital, al llarg dels distints períodes evolutius, en relació amb les àrees de desenvolupament esmentades. La mostra està formada per un total de 2800 subjectes d'ambdós sexes (1788 dones i 1012 homes) amb edats compreses entre els 14 i 92 anys, triats a l'atzar entre la població de la Comunitat Valenciana. En la nostra investigació apliquem un inventari de resposta oberta: l'Inventari d'Interrelacions de personalitat amb successos vitals i referents socials Síntesi interpretativa autobiogràfica de la història de vida (Clemente i Gimeno, 2000). Els subjectes responen per mitjà d'una escala Likert de 7 punts a la influència estimada que cada aspecte de personalitat, positiu o negatiu, ha tingut (passat), té actualment (present) o podria tindre (futur) sobre determinades àrees de desenvolupament. Estes variables d'influència, les àrees de desenvolupament Social, Afectiu, Personal, Laboral, Econòmic i Físic seran les variables dependents de la nostra investigació. Les variables independents són aquelles que considerem rellevants per als nostres objectius, el Grup d'Edat i els Factors de Personalitat. El propòsit de la investigació d'alguna manera és doble: d'una banda hem realitzat un estudi evolutiu, analitzant les diferents valoracions sobre les àrees de desenvolupament realitzades pels subjectes en els diferents grups d'edat en cadascun dels factors de personalitat i referides a períodes de temps distints, el Passat, el Present i el Futur; per un altre costat hem analitzat com els diferents factors de personalitat incideixen sobre la valoració de les àrees de desenvolupament, independentment dels grups d'edat. Alguns dels resultats derivats de la investigació confirmen la major valoració de l'àrea social en els subjectes adolescents, una valoració major de les àrees laboral i econòmica en l'edat adulta i una major valoració de l'àrea física en la vellesa. També observem valoracions més altes de l'àrea social en els subjectes extravertits, una valoració major de l'àrea afectiva en els subjectes del factor d'Agradabilitat, una major més alta de l'rea laboral en els subjectes persistents i oberts a l'experiència, així com un increment de les valoracions en l'àrea física dels subjectes del factor Estabilitat-Inestabilitat Emocional. Finalment, un altra dada a ressaltar del present treball d'investigació és l'increment progressiu de les valoracions en el Factor d'Estabilitat en el Futur; això ens mostra que independentment de les característiques de personalitat que els subjectes hagen tingut en el passat o tinguen en el present, el que la persona de qualsevol grup d'edat desitja en el futur és un bon equilibri i un bon grau d'ajustament personal. __________________________________________________________________________________________________ es_ES
dc.format.mimetype application/pdf es_ES
dc.language cat-en-es es_ES
dc.rights cat es_ES
dc.rights Copyright information available at source archive es_ES
dc.subject none es_ES
dc.title Desenvolupament psicológic en el cinc factors de personalitat. es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.description.abstractenglish In this Project the relation is investigated between all Five Big factors of personality (the Big Five) and the different areas of psychological development along the Vital Cycle. The model of the Big Five Factors of Personality proposes the existence of five factors or basic dimensions of personality with which it might describe how is a person: Extraversión, Pleasantness, Persistence, Emotional Stability and Opening to the Experience. The sample is formed by a whole of 2800 subjects of both sexes (1788 women and 1012 men) with ages included between the 14 and 92 years, chosen at random among the population of the Valencian Community. In our investigation we apply an inventory of opened response: the Inventory of Interrelationships of Personality with vital events and social modal "Interpretive Autobiographical Synthesis of the history of life" (Clemente and Gimeno, 2000). The subjects answer by means of a scale Likert of 7 points to the estimated influence that every aspect of personality, positive or negative, has had (past), it has nowadays (present) or it might have (future) on certain areas of development. These variables of influence, the areas of Social, Affective, Personal, Labour, Economic and Physical development will be the dependent variables on our investigation. The independent variables are those that we consider to be relevant for our aims, the Group of Age and the Factors of Personality. Some of the results derived from the investigation confirm the major valuation of the social area in the teenagers, a major labour economic valuation in the adult age and a major valuation of the physical area in the oldness. Also we observe higher valuations of the social area in the subjects extrovertids, a major valuation of the affective area in the subjects of the factor of Pleasantness, higher of the labour area in the subjects persistent and opened the experience, as well as an increase of the valuations in the physical area of the subjects of the factor Emotional Stability - Instability. es_ES

View       (3.559Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics