Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per departament

[per Departament] [per area temàtica]

FILOLOGIA CLÀSSICA

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Investigadors

FILOLOGIA CLÀSSICA

60 documents dipositats: Articles [58] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

FILOLOGIA CLÀSSICA

23 documents dipositats: Articles [19] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CLÀSSICA

18 documents dipositats: Articles [11] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2020-08-13 18:00:02