Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per area temàtica

[per Departament] [per area temàtica]

Autors amb més producció dipositada per àrea temàtica

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Astronomia i Astrofísica

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

40 documents dipositats: Articles [40]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

17 documents dipositats: Articles [16] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

Ciències Económiques

ECONOMIA FINANCIERA

64 documents dipositats: Articles [33] Llibres [1] Comunicacions [23] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [5]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVEST. EN ECONOMIA SOC., COOPERATIVISME I EMPREN.

32 documents dipositats: Articles [20] Llibres [7] Capítols [1] Tesis [1] Informes [3] Tesis dirigides [5]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

29 documents dipositats: Articles [27] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

ECONOMIA APLICADA

28 documents dipositats: Articles [26] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [2]

ECONOMIA APLICADA

21 documents dipositats: Articles [5] Capítols [3] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Materials Docents [6] Tesis dirigides [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

19 documents dipositats: Articles [7] Llibres [1] Informes [8] Documents de treball [3] Tesis dirigides [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

17 documents dipositats: Articles [15] Tesis [1] Materials Docents [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

17 documents dipositats: Articles [3] Llibres [2] Tesis [1] Informes [10] Ressenyes [1] Tesis dirigides [5]

ANÀLISI ECONÒMICA

16 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Tesis [1] Informes [6] Documents de treball [1] Tesis dirigides [2]

ECONOMIA APLICADA

16 documents dipositats: Articles [15] Materials Docents [1]

ECONOMIA APLICADA

15 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1] Tesis [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

14 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Informes [5] Documents de treball [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

13 documents dipositats: Articles [3] Llibres [2] Tesis [1] Informes [6] Documents de treball [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

13 documents dipositats: Articles [9] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

9 documents dipositats: Articles [8] Tesis [1] Tesis dirigides [9]

Ciències Jurídiques

DRET INTERNACIONAL

175 documents dipositats: Articles [47] Llibres [9] Capítols [60] Comunicacions [2] Tesis [1] Altres [5] Ressenyes [13] Materials Docents [38] Tesis dirigides [3]

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

95 documents dipositats: Articles [4] Llibres [16] Capítols [11] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [15] Documents de treball [2] Materials Docents [45]

DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET

75 documents dipositats: Articles [23] Llibres [4] Capítols [41] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [2]

DRET INTERNACIONAL

57 documents dipositats: Articles [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Materials Docents [50]

DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT

57 documents dipositats: Articles [43] Capítols [14]

DRET CIVIL

46 documents dipositats: Articles [46]

DRET CIVIL

41 documents dipositats: Articles [37] Llibres [3] Tesis [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

35 documents dipositats: Articles [16] Capítols [1] Tesis [1] Altres [16] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

DRET INTERNACIONAL

33 documents dipositats: Articles [11] Materials Docents [22]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

32 documents dipositats: Articles [8] Altres [24] Tesis dirigides [4]

DRET INTERNACIONAL

26 documents dipositats: Articles [16] Tesis [1] Ressenyes [9]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

25 documents dipositats: Articles [15] Capítols [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [2]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

25 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Capítols [6] Informes [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

25 documents dipositats: Articles [3] Capítols [8] Comunicacions [6] Documents de treball [1] Materials Docents [7]

DRET CIVIL

23 documents dipositats: Articles [16] Llibres [5] Altres [1] Materials Docents [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

21 documents dipositats: Articles [19] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

16 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Tesis [1] Materials Docents [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

16 documents dipositats: Articles [14] Capítols [1] Tesis [1]

FILOSOFIA DEL DRET I POLÍTIC

14 documents dipositats: Articles [13] Tesis [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

14 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Materials Docents [2]

DRET CIVIL

10 documents dipositats: Articles [5] Llibres [1] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [8]

Ciències Médiques

ESTOMATOLOGIA

92 documents dipositats: Articles [91] Altres [1] Tesis dirigides [13]

ESTOMATOLOGIA

68 documents dipositats: Articles [66] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [5]

ESTOMATOLOGIA

54 documents dipositats: Articles [54] Tesis dirigides [19]

ESTOMATOLOGIA

43 documents dipositats: Articles [21] Altres [15] Materials Docents [7] Tesis dirigides [14]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

37 documents dipositats: Articles [36] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

ESTOMATOLOGIA

28 documents dipositats: Articles [27] Altres [1] Tesis dirigides [14]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO

25 documents dipositats: Articles [21] Capítols [1] Comunicacions [1] Altres [2] Tesis dirigides [9]

ESTOMATOLOGIA

23 documents dipositats: Articles [22] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

GENÈTICA

22 documents dipositats: Articles [11] Materials Docents [11] Tesis dirigides [10]

PATOLOGIA

21 documents dipositats: Articles [18] Altres [3] Tesis dirigides [7]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

20 documents dipositats: Articles [19] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

20 documents dipositats: Articles [20] Tesis dirigides [17]

MEDICINA

14 documents dipositats: Articles [12] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [23]

FISIOLOGIA

13 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1]

FISIOLOGIA

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [6]

FISIOTERÀPIA

11 documents dipositats: Articles [10] Altres [1] Tesis dirigides [1]

Ciències Tecnològiques

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

47 documents dipositats: Articles [13] Llibres [10] Tesis [1] Informes [23] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

24 documents dipositats: Articles [1] Tesis [2] Informes [21]

Ciències de l'Educació

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

160 documents dipositats: Articles [30] Llibres [3] Capítols [27] Comunicacions [90] Tesis [1] Altres [4] Informes [2] Ressenyes [2] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

158 documents dipositats: Articles [142] Capítols [16] Tesis dirigides [13]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

138 documents dipositats: Articles [100] Llibres [15] Capítols [9] Comunicacions [12] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [17]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL

133 documents dipositats: Articles [36] Llibres [8] Capítols [8] Comunicacions [23] Materials Docents [58] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

113 documents dipositats: Articles [51] Capítols [8] Comunicacions [46] Tesis [1] Altres [1] Informes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

97 documents dipositats: Articles [94] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

84 documents dipositats: Articles [59] Capítols [6] Comunicacions [15] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [10]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

82 documents dipositats: Articles [82] Tesis dirigides [17]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

81 documents dipositats: Articles [81] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

74 documents dipositats: Articles [33] Capítols [5] Comunicacions [29] Tesis [1] Informes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [10]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

59 documents dipositats: Articles [19] Capítols [7] Comunicacions [8] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [23]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

58 documents dipositats: Articles [26] Capítols [5] Tesis [1] Ressenyes [3] Materials Docents [23]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

57 documents dipositats: Articles [30] Capítols [3] Tesis [1] Ressenyes [3] Materials Docents [20] Tesis dirigides [10]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

55 documents dipositats: Articles [54] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

43 documents dipositats: Articles [32] Capítols [7] Tesis [1] Altres [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

38 documents dipositats: Articles [25] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1] Altres [8] Tesis dirigides [4]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

38 documents dipositats: Articles [32] Capítols [2] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [4]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

36 documents dipositats: Articles [29] Llibres [2] Capítols [4] Altres [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

35 documents dipositats: Articles [33] Materials Docents [2]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

35 documents dipositats: Articles [15] Capítols [1] Comunicacions [19]

ERI SOSTENIBILITAT

35 documents dipositats: Articles [28] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

33 documents dipositats: Articles [26] Capítols [1] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

32 documents dipositats: Articles [32] Tesis dirigides [14]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

32 documents dipositats: Articles [13] Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [1] Informes [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

30 documents dipositats: Articles [17] Capítols [6] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

28 documents dipositats: Articles [18] Capítols [2] Comunicacions [6] Tesis [1] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

27 documents dipositats: Articles [6] Capítols [1] Comunicacions [19] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

25 documents dipositats: Articles [6] Llibres [1] Capítols [16] Tesis [1] Informes [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

22 documents dipositats: Articles [12] Capítols [3] Comunicacions [2] Tesis [1] Altres [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

22 documents dipositats: Articles [5] Capítols [2] Comunicacions [12] Altres [3] Tesis dirigides [2]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

22 documents dipositats: Articles [17] Capítols [4] Comunicacions [1] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

22 documents dipositats: Articles [14] Capítols [4] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [1]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

21 documents dipositats: Articles [20] Comunicacions [1] Tesis dirigides [8]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

21 documents dipositats: Articles [19] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [15]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

21 documents dipositats: Articles [6] Capítols [4] Comunicacions [8] Altres [3]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

20 documents dipositats: Articles [13] Capítols [6] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

20 documents dipositats: Articles [13] Capítols [3] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

19 documents dipositats: Articles [7] Capítols [3] Comunicacions [7] Tesis [1] Ressenyes [1]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

19 documents dipositats: Articles [17] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

19 documents dipositats: Articles [18] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

19 documents dipositats: [2] Articles [12] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [3]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

18 documents dipositats: Articles [18]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

17 documents dipositats: Articles [17] Tesis dirigides [9]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

16 documents dipositats: Articles [10] Capítols [4] Comunicacions [1] Tesis [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

15 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Tesis [1] Materials Docents [2]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

14 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

13 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Tesis dirigides [9]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

13 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

11 documents dipositats: Articles [8] Llibres [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

9 documents dipositats: Articles [8] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

Ciències de la Vida

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

53 documents dipositats: Articles [52] Tesis [1] Tesis dirigides [10]

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

49 documents dipositats: Articles [48] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

33 documents dipositats: Articles [27] Tesis [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [12]

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

28 documents dipositats: Articles [27] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

GENÈTICA

26 documents dipositats: Articles [25] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

13 documents dipositats: Articles [12] Ressenyes [1] Tesis dirigides [1]

ZOOLOGIA

13 documents dipositats: Articles [12] Materials Docents [1] Tesis dirigides [13]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

13 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

Ciències de les Arts i Lletres

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

316 documents dipositats: Articles [154] Llibres [10] Capítols [121] Tesis [1] Altres [15] Ressenyes [10] Documents de treball [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [4]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

61 documents dipositats: Articles [31] Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [8] Tesis [1]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

58 documents dipositats: Articles [16] Llibres [2] Capítols [20] Comunicacions [3] Tesis [1] Altres [10] Ressenyes [6]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

51 documents dipositats: Articles [23] Llibres [2] Capítols [26]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

47 documents dipositats: Articles [9] Llibres [5] Capítols [25] Comunicacions [3] Ressenyes [5]

FILOLOGIA ESPANYOLA

34 documents dipositats: Articles [18] Llibres [1] Capítols [14] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA CATALANA

29 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [6] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [11] Tesis dirigides [4]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

Filosofia

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

117 documents dipositats: Articles [37] Llibres [2] Capítols [70] Comunicacions [2] Ressenyes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

83 documents dipositats: Articles [28] Llibres [2] Capítols [45] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [5] Tesis dirigides [3]

FILOSOFIA

67 documents dipositats: Articles [33] Llibres [3] Capítols [29] Altres [2] Tesis dirigides [8]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

64 documents dipositats: Articles [36] Llibres [2] Capítols [23] Comunicacions [1] Tesis [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

58 documents dipositats: Articles [24] Llibres [6] Capítols [16] Comunicacions [4] Altres [1] Ressenyes [7] Tesis dirigides [2]

Sagunt, 22 de juny de 1940 - València, 8 de març de 2003

51 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [26] Comunicacions [2] Ressenyes [7] Tesis dirigides [5]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

50 documents dipositats: Articles [38] Capítols [8] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [3]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

49 documents dipositats: Articles [34] Capítols [14] Comunicacions [1]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

49 documents dipositats: Articles [34] Capítols [11] Comunicacions [3] Tesis [1]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

48 documents dipositats: Articles [24] Capítols [15] Tesis [1] Ressenyes [8] Tesis dirigides [6]

València, 1922 - 1995

30 documents dipositats: Articles [28] Llibres [2] Tesis dirigides [2]

FILOSOFIA

25 documents dipositats: Articles [14] Capítols [8] Ressenyes [3] Tesis dirigides [7]

FILOSOFIA

23 documents dipositats: Articles [14] Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Ressenyes [1]

LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

13 documents dipositats: Articles [7] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Altres [1] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

11 documents dipositats: Articles [4] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [4]

FILOSOFIA

10 documents dipositats: Articles [3] Llibres [5] Capítols [1] Ressenyes [1]

Física

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

441 documents dipositats: Articles [441] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

440 documents dipositats: Articles [440] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

436 documents dipositats: Articles [436]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

422 documents dipositats: Articles [422] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

415 documents dipositats: Articles [415] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

411 documents dipositats: Articles [411]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

333 documents dipositats: Articles [333] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

328 documents dipositats: Articles [328] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

270 documents dipositats: Articles [269] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

251 documents dipositats: Articles [251] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

201 documents dipositats: Articles [197] Tesis [2] Materials Docents [2] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

195 documents dipositats: Articles [195] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

148 documents dipositats: Articles [148] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

140 documents dipositats: Articles [139] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

134 documents dipositats: Articles [134] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

111 documents dipositats: Articles [110] Tesis [1] Tesis dirigides [12]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

101 documents dipositats: Articles [101] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

73 documents dipositats: Articles [73] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

68 documents dipositats: Articles [65] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

52 documents dipositats: Articles [52] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

52 documents dipositats: Articles [52] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

50 documents dipositats: Articles [50] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

50 documents dipositats: Articles [50] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

41 documents dipositats: Articles [39] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

38 documents dipositats: Articles [37] Tesis [1]

ÒPTICA

37 documents dipositats: Articles [37] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

34 documents dipositats: Articles [29] Tesis [1] Altres [2] Materials Docents [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

26 documents dipositats: Articles [26] Tesis dirigides [1]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

23 documents dipositats: Articles [23] Tesis dirigides [4]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

22 documents dipositats: Articles [22] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS MATERIALS

13 documents dipositats: Articles [10] Comunicacions [1] Tesis [1] Materials Docents [1]

Geografia

GEOGRAFIA

48 documents dipositats: Articles [26] Capítols [10] Comunicacions [11] Tesis [1]

GEOGRAFIA

42 documents dipositats: Articles [34] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

40 documents dipositats: Articles [39] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

36 documents dipositats: Articles [31] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [2] Tesis dirigides [2]

GEOGRAFIA

33 documents dipositats: Articles [30] Capítols [3] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

32 documents dipositats: Articles [28] Tesis [1] Materials Docents [3]

GEOGRAFIA

30 documents dipositats: Articles [28] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

28 documents dipositats: Articles [16] Capítols [4] Comunicacions [7] Tesis [1]

GEOGRAFIA

23 documents dipositats: Articles [19] Llibres [2] Capítols [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

GEOGRAFIA

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Tesis [1]

GEOGRAFIA

20 documents dipositats: Articles [14] Capítols [5] Informes [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

19 documents dipositats: Articles [17] Llibres [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

GEOGRAFIA

18 documents dipositats: Articles [18]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

16 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

14 documents dipositats: Articles [13] Altres [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

14 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1]

GEOGRAFIA

13 documents dipositats: Articles [13]

Història

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

209 documents dipositats: Articles [129] Llibres [7] Capítols [52] Comunicacions [15] Tesis [1] Altres [3] Informes [1] Documents de treball [1] Tesis dirigides [2]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

96 documents dipositats: Articles [68] Llibres [2] Capítols [26]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

94 documents dipositats: Articles [46] Capítols [24] Comunicacions [21] Altres [3] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA MODERNA

93 documents dipositats: Articles [43] Llibres [2] Capítols [37] Comunicacions [9] Tesis [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

65 documents dipositats: Articles [46] Llibres [2] Capítols [4] Comunicacions [13] Tesis dirigides [5]

HISTÒRIA DE L'ART

51 documents dipositats: Articles [22] Capítols [28] Altres [1] Tesis dirigides [9]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

49 documents dipositats: Articles [45] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

41 documents dipositats: Articles [23] Capítols [13] Tesis [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

39 documents dipositats: Articles [27] Capítols [7] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [7]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

36 documents dipositats: Articles [25] Llibres [2] Capítols [5] Comunicacions [3] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA MODERNA

36 documents dipositats: Articles [30] Capítols [5] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA DE L'ART

35 documents dipositats: Articles [19] Capítols [13] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

HISTÒRIA MODERNA

34 documents dipositats: Articles [25] Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

34 documents dipositats: Articles [31] Llibres [2] Capítols [1] Tesis dirigides [10]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

33 documents dipositats: Articles [31] Comunicacions [2] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

32 documents dipositats: Articles [20] Capítols [5] Comunicacions [6] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

32 documents dipositats: Articles [27] Llibres [1] Capítols [3] Altres [1] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

29 documents dipositats: Articles [25] Capítols [4] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

28 documents dipositats: Articles [21] Llibres [1] Capítols [3] Tesis [1] Ressenyes [2]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

25 documents dipositats: Articles [16] Capítols [9]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

24 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

23 documents dipositats: Articles [17] Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1]

HISTÒRIA MEDIEVAL I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES

22 documents dipositats: Articles [13] Llibres [3] Capítols [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

22 documents dipositats: Articles [19] Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1]

HISTÒRIA MODERNA

21 documents dipositats: Articles [17] Capítols [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Articles [16] Capítols [3] Tesis [1]

HISTÒRIA DE L'ART

18 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [15]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

18 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Capítols [5] Tesis dirigides [6]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE ROBÒTICA I DE LES TIC (IRTIC)

17 documents dipositats: Articles [14] Comunicacions [3]

HISTÒRIA DE L'ART

17 documents dipositats: Articles [15] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ

17 documents dipositats: Articles [16] Altres [1] Tesis dirigides [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

17 documents dipositats: Articles [12] Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [2]

HISTÒRIA MEDIEVAL

16 documents dipositats: Articles [14] Capítols [2] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA DE L'ART

15 documents dipositats: Articles [12] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

HISTÒRIA MEDIEVAL

15 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

15 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [7]

HISTÒRIA DE L'ART

14 documents dipositats: Articles [12] Comunicacions [1] Tesis [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

14 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Capítols [2] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MODERNA

12 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Tesis dirigides [5]

HISTÒRIA MEDIEVAL

12 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

11 documents dipositats: Articles [8] Llibres [1] Capítols [2]

HISTÒRIA MEDIEVAL

11 documents dipositats: Articles [8] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA DE L'ART

11 documents dipositats: Articles [9] Capítols [2] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO

10 documents dipositats: Articles [8] Materials Docents [2] Tesis dirigides [6]

Lingüística

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

84 documents dipositats: Articles [39] Llibres [14] Capítols [11] Comunicacions [9] Altres [8] Materials Docents [3] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA ESPANYOLA

70 documents dipositats: Articles [56] Llibres [2] Capítols [11] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

FILOLOGIA CLÀSSICA

56 documents dipositats: Articles [54] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

52 documents dipositats: Articles [17] Llibres [3] Capítols [12] Comunicacions [13] Tesis [1] Ressenyes [2] Documents de treball [3] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

36 documents dipositats: Articles [35] Materials Docents [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

25 documents dipositats: Articles [21] Capítols [3] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

25 documents dipositats: Articles [24] Tesis [1]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

25 documents dipositats: Articles [8] Llibres [8] Capítols [7] Tesis [1] Materials Docents [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

25 documents dipositats: Articles [22] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

24 documents dipositats: Articles [17] Capítols [1] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [3] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

24 documents dipositats: Articles [9] Capítols [1] Tesis [1] Altres [11] Materials Docents [2] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA CLÀSSICA

21 documents dipositats: Articles [17] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CLÀSSICA

18 documents dipositats: Articles [11] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

17 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

17 documents dipositats: Articles [17] Tesis dirigides [1]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

16 documents dipositats: Articles [7] Llibres [6] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [10]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

16 documents dipositats: Articles [15] Tesis [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

15 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA CATALANA

14 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA ESPANYOLA

13 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

12 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

Matemàtiques

ÀLGEBRA

46 documents dipositats: Articles [45] Tesis [1]

ÀLGEBRA

42 documents dipositats: Articles [41] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

Psicologia

PSICOLOGIA BÀSICA

79 documents dipositats: Articles [46] Llibres [4] Capítols [19] Comunicacions [5] Tesis [1] Documents de treball [1] Materials Docents [3] Tesis dirigides [7]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

54 documents dipositats: Articles [42] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Materials Docents [8] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

46 documents dipositats: Articles [23] Llibres [23] Tesis dirigides [11]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

36 documents dipositats: Articles [35] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

PSICOLOGIA SOCIAL

28 documents dipositats: Articles [27] Tesis [1]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

28 documents dipositats: Articles [28] Tesis dirigides [4]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

26 documents dipositats: Articles [25] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

24 documents dipositats: Articles [24] Tesis dirigides [3]

PSICOLOGIA BÀSICA

24 documents dipositats: Articles [18] Capítols [4] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

23 documents dipositats: Articles [22] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

PSICOLOGIA BÀSICA

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [2] Tesis dirigides [8]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

15 documents dipositats: Articles [1] Llibres [10] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [16]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

14 documents dipositats: Articles [6] Llibres [1] Tesis [1] Informes [4] Materials Docents [2] Tesis dirigides [1]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

8 documents dipositats: Articles [8] Tesis dirigides [8]

Química

QUÍMICA ORGÀNICA

12 documents dipositats: Articles [7] Tesis [1] Altres [4] Tesis dirigides [8]

Sociologia

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

90 documents dipositats: Articles [39] Llibres [8] Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [2] Informes [8] Ressenyes [14] Materials Docents [2] Tesis dirigides [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

50 documents dipositats: Articles [15] Llibres [3] Capítols [8] Comunicacions [15] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [7]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

49 documents dipositats: Articles [19] Llibres [2] Capítols [11] Comunicacions [7] Tesis [1] Altres [6] Materials Docents [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

37 documents dipositats: Articles [32] Tesis [1] Informes [4]

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

34 documents dipositats: Articles [30] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [6]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

33 documents dipositats: Articles [28] Comunicacions [4] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

28 documents dipositats: Articles [19] Capítols [2] Tesis [1] Altres [6] Tesis dirigides [5]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

27 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Altres [8] Informes [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

27 documents dipositats: Articles [25] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [13]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

25 documents dipositats: Articles [22] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

24 documents dipositats: Articles [11] Capítols [9] Ressenyes [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

21 documents dipositats: Articles [9] Llibres [1] Comunicacions [9] Tesis [1] Informes [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

18 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Altres [2] Informes [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

18 documents dipositats: Articles [17] Tesis [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

18 documents dipositats: Articles [3] Llibres [4] Capítols [3] Comunicacions [4] Tesis [1] Materials Docents [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

16 documents dipositats: Articles [13] Capítols [2] Materials Docents [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

16 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Materials Docents [6]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

15 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Capítols [1] Informes [1] Tesis dirigides [6]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

13 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Capítols [4] Informes [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

12 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [1]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2019-10-16 18:00:03 {TABLES}