Autors

Repositori DSpace/Manakin

Carratalá Simón, Adolfo
Treballs
25
Descàrregues
1314
Des / Doc
50

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

 

25 documents dipositats: Articles [24] Tesis [1]

Descàrregues: 1314
Descàrregues per document: 50

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2020-01-18 18:00:04