Autors

Repositori DSpace/Manakin

Albaladejo Vivero, Manuel
Treballs
18
Descàrregues
0
Des / Doc
0

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

 

18 documents dipositats: Articles [13] Capítols [5]

Descàrregues: 0
Descàrregues per document: 0

Social
Altres perfilsHistòric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Producció no dipositada
Tesis dirigides
Pàgina actualitzada: 2018-01-22 18:00:03