Autors

Repositori DSpace/Manakin

Hernández Guijarro, Fernando
Treballs
12
Descàrregues
759
Des / Doc
58

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOSOFIA DEL DRET I POLÍTIC

 

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1]

18 documents no dipositats

Descàrregues: 759
Descàrregues per document: 58

Social
Co-Autors
  Altres perfils
  Històric
  Producció dipositada

  Articles

  Tesis

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2018-02-20 18:00:02