Autors

Repositori DSpace/Manakin

Bernabé Villodre, María del Mar
Treballs
37
Descàrregues
7695
Des / Doc
213

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

 

37 documents dipositats: Articles [34] Comunicacions [1] Materials Docents [2]

Descàrregues: 7695
Descàrregues per document: 213

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Comunicacions

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2020-09-21 18:00:03