Autors

Repositori DSpace/Manakin

Bernabé Villodre, María del Mar
Treballs
1
Descàrregues
Des / Doc
0

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

 

1 documents dipositats: Materials Docents [1]

Descàrregues:
Descàrregues per document: 0

Social
Co-Autors
  Altres perfils


  Històric
  Treballs més descarregats
   Producció dipositada

   Materials Docents

   Producció no dipositada
   Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
   Pàgina actualitzada: 2020-07-01 18:00:02