Autors

Repositori DSpace/Manakin

Rivera León, Lorena
Treballs
23
Descàrregues
3084
Des / Doc
128

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOSOFIA

 

23 documents dipositats: Articles [14] Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1]

Descàrregues: 3084
Descàrregues per document: 128

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2020-04-06 18:00:03