Autors

Repositori DSpace/Manakin

Rivera León, Lorena
Treballs
24
Descàrregues
3331
Des / Doc
133

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOSOFIA

 

24 documents dipositats: Articles [14] Capítols [8] Comunicacions [1] Tesis [1]

Descàrregues: 3331
Descàrregues per document: 133

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2020-10-26 18:00:03