Autors

Repositori DSpace/Manakin

Espí López, Gemma Victoria
Treballs
11
Descàrregues
2751
Des / Doc
250

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FISIOTERÀPIA

 

11 documents dipositats: Articles [10] Altres [1] Tesis dirigides [1]

52 documents no dipositats

Descàrregues: 2751
Descàrregues per document: 250

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Altres

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2017-11-22 18:00:02