Autors

Repositori DSpace/Manakin

Martínez Agut, María del Pilar
Treballs
35
Descàrregues
2185
Des / Doc
60

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ERI SOSTENIBILITAT

 

35 documents dipositats: Articles [28] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 2185
Descàrregues per document: 60

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2019-10-13 18:00:02