Autors

Repositori DSpace/Manakin

Carrión Marco, Yolanda
Treballs
21
Descàrregues
4665
Des / Doc
212

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

21 documents dipositats: Articles [18] Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1]

96 documents no dipositats

Descàrregues: 4665
Descàrregues per document: 212

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2018-04-25 18:00:03