Autors

Repositori DSpace/Manakin

Saragossà Alba, Abelard
Treballs
10
Descàrregues
1232
Des / Doc
112

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

10 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 1232
Descàrregues per document: 112

Social
Co-Autors
  Altres perfils  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Articles

  Tesis

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2020-07-01 18:00:02