Autors

Repositori DSpace/Manakin

Redondo Sánchez, Jordi
Treballs
56
Descàrregues
2535
Des / Doc
45

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

56 documents dipositats: Articles [54] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

Descàrregues: 2535
Descàrregues per document: 45

Social
Altres perfils
Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2019-06-23 18:00:02