Autors

Repositori DSpace/Manakin

Coronel Ramos, Marco Antonio
Treballs
18
Descàrregues
1171
Des / Doc
73

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

18 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 1171
Descàrregues per document: 73

Social
Co-Autors
  Altres perfils

  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Articles

  Tesis

  Ressenyes

  Producció no dipositada
  Pàgina actualitzada: 2018-11-16 18:00:03