Autors

Repositori DSpace/Manakin

Escartí, Vicent Josep
Treballs
6
Descàrregues
948
Des / Doc
135

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

6 documents dipositats: Articles [6]

Descàrregues: 948
Descàrregues per document: 135

Social
Co-Autors
    Altres perfils

    Històric
    Producció no dipositada
    Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
    Pàgina actualitzada: 2020-07-01 18:00:02