Autors

Repositori DSpace/Manakin

González Candelas, Fernando
Treballs
19
Descàrregues
1577
Des / Doc
83

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
GENÈTICA

 

19 documents dipositats: Articles [18] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

194 documents no dipositats

Descàrregues: 1577
Descàrregues per document: 83

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2017-04-27 18:00:03