Autors

Repositori DSpace/Manakin

Lluch, Gemma
Treballs
32
Descàrregues
3337
Des / Doc
123

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

32 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [6] Tesis dirigides [4]

Descàrregues: 3337
Descàrregues per document: 123

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Informes

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2020-01-24 18:00:02