Autors

Repositori DSpace/Manakin

Suau Jiménez, Francisca
Treballs
50
Descàrregues
0
Des / Doc
0

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Ressenyes

Documents de treball

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2018-01-22 18:00:03