Publicacions de Pérez Ortín, José Enrique

Autors

Repositori DSpace/Manakin

Pérez Ortín, José Enrique
Treballs
48
Descàrregues
6844
Des / Doc
139

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

 

48 documents dipositats: Articles [47] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

Descàrregues: 6844
Descàrregues per document: 139

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2018-08-20 18:00:02