Autors

Repositori DSpace/Manakin

Ferré Manzanero, Juan
Treballs
22
Descàrregues
1683
Des / Doc
140

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
GENÈTICA

 

22 documents dipositats: Articles [11] Materials Docents [11] Tesis dirigides [10]

Descàrregues: 1683
Descàrregues per document: 140

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2020-10-27 18:00:03