Autors

Repositori DSpace/Manakin

Corbí, Josep E.
Treballs
49
Descàrregues
5803
Des / Doc
116

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

 

49 documents dipositats: Articles [34] Capítols [14] Comunicacions [1]

Descàrregues: 5803
Descàrregues per document: 116

Social
Altres perfils


Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2020-09-20 18:00:03