Autors

Repositori DSpace/Manakin

Ruiz Torres, Pedro
Treballs
38
Descàrregues
11013
Des / Doc
323

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

38 documents dipositats: Articles [27] Capítols [6] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [7]

Descàrregues: 11013
Descàrregues per document: 323

Social
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Altres

Ressenyes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2018-04-21 18:00:02