Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per departament

[per Departament] [per area temàtica]

FILOLOGIA CATALANA

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Investigadors

FILOLOGIA CATALANA

29 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [6] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA CATALANA

14 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis [1]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [11] Tesis dirigides [4]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2019-10-22 18:00:02