Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per area temàtica

[per Departament] [per area temàtica]

Autors amb més producció dipositada per àrea temàtica

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Astronomia i Astrofísica

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

40 documents dipositats: Articles [40]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

17 documents dipositats: Articles [16] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

Ciències Económiques

ECONOMIA FINANCIERA

57 documents dipositats: Articles [26] Llibres [1] Comunicacions [23] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [5]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVEST. EN ECONOMIA SOC., COOPERATIVISME I EMPREN.

32 documents dipositats: Articles [20] Llibres [7] Capítols [1] Tesis [1] Informes [3] Tesis dirigides [5]

ECONOMIA APLICADA

28 documents dipositats: Articles [26] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

26 documents dipositats: Articles [24] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

ECONOMIA APLICADA

20 documents dipositats: Articles [5] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Materials Docents [6] Tesis dirigides [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

19 documents dipositats: Articles [7] Llibres [1] Informes [8] Documents de treball [3] Tesis dirigides [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

17 documents dipositats: Articles [3] Llibres [2] Tesis [1] Informes [10] Ressenyes [1] Tesis dirigides [5]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

17 documents dipositats: Articles [15] Tesis [1] Materials Docents [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

16 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Tesis [1] Informes [6] Documents de treball [1] Tesis dirigides [2]

ECONOMIA APLICADA

15 documents dipositats: Articles [14] Materials Docents [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

14 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Informes [5] Documents de treball [1]

ECONOMIA APLICADA

14 documents dipositats: Articles [12] Capítols [1] Tesis [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

13 documents dipositats: Articles [9] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

13 documents dipositats: Articles [3] Llibres [2] Tesis [1] Informes [6] Documents de treball [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

9 documents dipositats: Articles [8] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

Ciències Jurídiques

DRET INTERNACIONAL

174 documents dipositats: Articles [46] Llibres [9] Capítols [60] Comunicacions [2] Tesis [1] Altres [5] Ressenyes [13] Materials Docents [38] Tesis dirigides [3]

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

95 documents dipositats: Articles [4] Llibres [16] Capítols [11] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [15] Documents de treball [2] Materials Docents [45]

DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET

74 documents dipositats: Articles [22] Llibres [4] Capítols [41] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [2]

DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT

57 documents dipositats: Articles [43] Capítols [14]

DRET CIVIL

43 documents dipositats: Articles [43]

DRET INTERNACIONAL

42 documents dipositats: Articles [2] Tesis [1] Materials Docents [39]

DRET CIVIL

41 documents dipositats: Articles [37] Llibres [3] Tesis [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

35 documents dipositats: Articles [16] Capítols [1] Tesis [1] Altres [16] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

32 documents dipositats: Articles [8] Altres [24] Tesis dirigides [4]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

25 documents dipositats: Articles [15] Capítols [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [2]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

25 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Capítols [6] Informes [1] Materials Docents [4]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

25 documents dipositats: Articles [3] Capítols [8] Comunicacions [6] Documents de treball [1] Materials Docents [7]

DRET INTERNACIONAL

24 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Ressenyes [9]

DRET CIVIL

22 documents dipositats: Articles [16] Llibres [5] Altres [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

21 documents dipositats: Articles [19] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

15 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1] Tesis [1]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

15 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Tesis [1] Materials Docents [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

14 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Materials Docents [2]

FILOSOFIA DEL DRET I POLÍTIC

13 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1]

DRET CIVIL

9 documents dipositats: Articles [5] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [8]

Ciències Médiques

ESTOMATOLOGIA

90 documents dipositats: Articles [89] Altres [1] Tesis dirigides [13]

ESTOMATOLOGIA

64 documents dipositats: Articles [62] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [5]

ESTOMATOLOGIA

53 documents dipositats: Articles [53] Tesis dirigides [19]

ESTOMATOLOGIA

42 documents dipositats: Articles [20] Altres [15] Materials Docents [7] Tesis dirigides [14]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

35 documents dipositats: Articles [34] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

ESTOMATOLOGIA

26 documents dipositats: Articles [25] Altres [1] Tesis dirigides [12]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA 'LÓPEZ PIÑERO

25 documents dipositats: Articles [21] Capítols [1] Comunicacions [1] Altres [2] Tesis dirigides [9]

GENÈTICA

22 documents dipositats: Articles [11] Materials Docents [11] Tesis dirigides [9]

PATOLOGIA

21 documents dipositats: Articles [18] Altres [3] Tesis dirigides [7]

ESTOMATOLOGIA

21 documents dipositats: Articles [20] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

20 documents dipositats: Articles [20] Tesis dirigides [17]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

19 documents dipositats: Articles [18] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

MEDICINA

14 documents dipositats: Articles [12] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [19]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [6]

FISIOLOGIA

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

FISIOTERÀPIA

11 documents dipositats: Articles [10] Altres [1] Tesis dirigides [1]

FISIOLOGIA

10 documents dipositats: Articles [10]

Ciències Tecnològiques

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

45 documents dipositats: Articles [11] Llibres [10] Tesis [1] Informes [23] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

24 documents dipositats: Articles [1] Tesis [2] Informes [21]

Ciències de l'Educació

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

155 documents dipositats: Articles [139] Capítols [16] Tesis dirigides [13]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

142 documents dipositats: Articles [29] Llibres [3] Capítols [20] Comunicacions [81] Tesis [1] Altres [3] Informes [2] Ressenyes [2] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

132 documents dipositats: Articles [96] Llibres [15] Capítols [7] Comunicacions [12] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [16]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL

131 documents dipositats: Articles [36] Llibres [8] Capítols [6] Comunicacions [23] Materials Docents [58] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

109 documents dipositats: Articles [47] Capítols [8] Comunicacions [46] Tesis [1] Altres [1] Informes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

96 documents dipositats: Articles [93] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

79 documents dipositats: Articles [79] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

76 documents dipositats: Articles [51] Capítols [6] Comunicacions [15] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

71 documents dipositats: Articles [31] Capítols [5] Comunicacions [28] Tesis [1] Informes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [9]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

66 documents dipositats: Articles [66] Tesis dirigides [15]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

57 documents dipositats: Articles [17] Capítols [7] Comunicacions [8] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [23]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

54 documents dipositats: Articles [22] Capítols [5] Tesis [1] Ressenyes [3] Materials Docents [23]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

54 documents dipositats: Articles [27] Capítols [3] Tesis [1] Ressenyes [3] Materials Docents [20] Tesis dirigides [10]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

53 documents dipositats: Articles [52] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

41 documents dipositats: Articles [32] Capítols [5] Tesis [1] Altres [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

38 documents dipositats: Articles [25] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1] Altres [8] Tesis dirigides [4]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

37 documents dipositats: Articles [31] Capítols [2] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [4]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

36 documents dipositats: Articles [29] Llibres [2] Capítols [4] Altres [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

35 documents dipositats: Articles [33] Materials Docents [2]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

32 documents dipositats: Articles [13] Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [1] Informes [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

31 documents dipositats: Articles [24] Capítols [1] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

30 documents dipositats: Articles [17] Capítols [6] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

28 documents dipositats: Articles [13] Comunicacions [15]

ERI SOSTENIBILITAT

27 documents dipositats: Articles [25] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

27 documents dipositats: Articles [6] Capítols [1] Comunicacions [19] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

26 documents dipositats: Articles [26] Tesis dirigides [10]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

23 documents dipositats: Articles [5] Llibres [1] Capítols [15] Tesis [1] Informes [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

23 documents dipositats: Articles [13] Capítols [2] Comunicacions [6] Tesis [1] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

23 documents dipositats: Articles [23] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

22 documents dipositats: Articles [5] Capítols [2] Comunicacions [12] Altres [3] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

22 documents dipositats: Articles [14] Capítols [4] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

21 documents dipositats: Articles [6] Capítols [4] Comunicacions [8] Altres [3]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

21 documents dipositats: Articles [16] Capítols [4] Comunicacions [1] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

20 documents dipositats: Articles [10] Capítols [3] Comunicacions [2] Tesis [1] Altres [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

20 documents dipositats: Articles [19] Comunicacions [1] Tesis dirigides [8]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

19 documents dipositats: Articles [18] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

18 documents dipositats: Articles [16] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [12]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

17 documents dipositats: [2] Articles [10] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [3]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

17 documents dipositats: Articles [7] Capítols [3] Comunicacions [6] Tesis [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

17 documents dipositats: Articles [11] Capítols [5] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

17 documents dipositats: Articles [17] Tesis dirigides [9]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

15 documents dipositats: Articles [15]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

15 documents dipositats: Articles [13] Comunicacions [1] Tesis [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

14 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

13 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

13 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

11 documents dipositats: Articles [6] Capítols [3] Comunicacions [1] Tesis [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

11 documents dipositats: Articles [8] Llibres [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

Ciències de la Vida

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

51 documents dipositats: Articles [50] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

48 documents dipositats: Articles [47] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

33 documents dipositats: Articles [27] Tesis [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [12]

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

26 documents dipositats: Articles [25] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

GENÈTICA

25 documents dipositats: Articles [24] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

13 documents dipositats: Articles [12] Ressenyes [1] Tesis dirigides [1]

ZOOLOGIA

13 documents dipositats: Articles [12] Materials Docents [1] Tesis dirigides [13]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

13 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

Ciències de les Arts i Lletres

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

312 documents dipositats: Articles [150] Llibres [10] Capítols [121] Tesis [1] Altres [15] Ressenyes [10] Documents de treball [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [3]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

61 documents dipositats: Articles [31] Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [8] Tesis [1]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

51 documents dipositats: Articles [23] Llibres [2] Capítols [26]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

46 documents dipositats: Articles [8] Llibres [5] Capítols [25] Comunicacions [3] Ressenyes [5]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

41 documents dipositats: Articles [13] Llibres [2] Capítols [17] Comunicacions [2] Tesis [1] Ressenyes [6]

FILOLOGIA ESPANYOLA

34 documents dipositats: Articles [18] Llibres [1] Capítols [14] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA CATALANA

28 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [5] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [11] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

Filosofia

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

117 documents dipositats: Articles [37] Llibres [2] Capítols [70] Comunicacions [2] Ressenyes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

82 documents dipositats: Articles [28] Llibres [2] Capítols [44] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [5] Tesis dirigides [3]

FILOSOFIA

67 documents dipositats: Articles [33] Llibres [3] Capítols [29] Altres [2] Tesis dirigides [8]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

63 documents dipositats: Articles [36] Llibres [2] Capítols [23] Tesis [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

57 documents dipositats: Articles [24] Llibres [5] Capítols [16] Comunicacions [4] Altres [1] Ressenyes [7] Tesis dirigides [1]

Sagunt, 22 de juny de 1940 - València, 8 de març de 2003

51 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [26] Comunicacions [2] Ressenyes [7] Tesis dirigides [5]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

50 documents dipositats: Articles [38] Capítols [8] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [3]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

49 documents dipositats: Articles [34] Capítols [14] Comunicacions [1]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

48 documents dipositats: Articles [24] Capítols [15] Tesis [1] Ressenyes [8] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

47 documents dipositats: Articles [33] Capítols [10] Comunicacions [3] Tesis [1]

València, 1922 - 1995

30 documents dipositats: Articles [28] Llibres [2] Tesis dirigides [2]

FILOSOFIA

25 documents dipositats: Articles [14] Capítols [8] Ressenyes [3] Tesis dirigides [7]

FILOSOFIA

22 documents dipositats: Articles [14] Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

15 documents dipositats: Articles [4] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Materials Docents [8] Tesis dirigides [4]

LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

13 documents dipositats: Articles [7] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Altres [1] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

10 documents dipositats: Articles [3] Llibres [5] Capítols [1] Ressenyes [1]

Física

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

441 documents dipositats: Articles [441] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

440 documents dipositats: Articles [440] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

436 documents dipositats: Articles [436]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

422 documents dipositats: Articles [422] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

415 documents dipositats: Articles [415] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

411 documents dipositats: Articles [411]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

333 documents dipositats: Articles [333] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

328 documents dipositats: Articles [328] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

270 documents dipositats: Articles [269] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

243 documents dipositats: Articles [243] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

200 documents dipositats: Articles [197] Tesis [2] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

195 documents dipositats: Articles [195] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

148 documents dipositats: Articles [148] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

140 documents dipositats: Articles [139] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

134 documents dipositats: Articles [134] Tesis dirigides [6]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

111 documents dipositats: Articles [110] Tesis [1] Tesis dirigides [11]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

101 documents dipositats: Articles [101] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

70 documents dipositats: Articles [70] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

65 documents dipositats: Articles [62] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

52 documents dipositats: Articles [52] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

50 documents dipositats: Articles [50] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

50 documents dipositats: Articles [50] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

41 documents dipositats: Articles [39] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

38 documents dipositats: Articles [37] Tesis [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

33 documents dipositats: Articles [28] Tesis [1] Altres [2] Materials Docents [2]

ÒPTICA

32 documents dipositats: Articles [32] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

26 documents dipositats: Articles [26] Tesis dirigides [1]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

23 documents dipositats: Articles [23] Tesis dirigides [4]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

22 documents dipositats: Articles [22] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS MATERIALS

12 documents dipositats: Articles [9] Comunicacions [1] Tesis [1] Materials Docents [1]

Geografia

GEOGRAFIA

48 documents dipositats: Articles [26] Capítols [10] Comunicacions [11] Tesis [1]

GEOGRAFIA

41 documents dipositats: Articles [33] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

40 documents dipositats: Articles [39] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

34 documents dipositats: Articles [30] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [2]

GEOGRAFIA

32 documents dipositats: Articles [28] Tesis [1] Materials Docents [3]

GEOGRAFIA

29 documents dipositats: Articles [26] Capítols [3] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

29 documents dipositats: Articles [27] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

27 documents dipositats: Articles [15] Capítols [4] Comunicacions [7] Tesis [1]

GEOGRAFIA

23 documents dipositats: Articles [19] Llibres [2] Capítols [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

GEOGRAFIA

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Tesis [1]

GEOGRAFIA

20 documents dipositats: Articles [14] Capítols [5] Informes [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

19 documents dipositats: Articles [17] Llibres [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

GEOGRAFIA

18 documents dipositats: Articles [18]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

16 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

14 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1]

GEOGRAFIA

13 documents dipositats: Articles [12] Altres [1] Tesis dirigides [2]

GEOGRAFIA

11 documents dipositats: Articles [11]

Història

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

204 documents dipositats: Articles [124] Llibres [7] Capítols [52] Comunicacions [15] Tesis [1] Altres [3] Informes [1] Documents de treball [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA MODERNA

90 documents dipositats: Articles [43] Llibres [2] Capítols [35] Comunicacions [9] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

87 documents dipositats: Articles [61] Llibres [2] Capítols [24]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

64 documents dipositats: Articles [45] Llibres [2] Capítols [4] Comunicacions [13] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

51 documents dipositats: Articles [32] Capítols [10] Comunicacions [7] Altres [2] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

49 documents dipositats: Articles [45] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA DE L'ART

48 documents dipositats: Articles [21] Capítols [26] Altres [1] Tesis dirigides [9]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

42 documents dipositats: Articles [23] Capítols [13] Tesis [1] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

39 documents dipositats: Articles [27] Capítols [7] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [7]

HISTÒRIA MODERNA

36 documents dipositats: Articles [30] Capítols [5] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

35 documents dipositats: Articles [25] Llibres [2] Capítols [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA MODERNA

34 documents dipositats: Articles [25] Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

34 documents dipositats: Articles [31] Llibres [2] Capítols [1] Tesis dirigides [10]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

33 documents dipositats: Articles [31] Comunicacions [2] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

32 documents dipositats: Articles [27] Llibres [1] Capítols [3] Altres [1] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA DE L'ART

31 documents dipositats: Articles [16] Capítols [13] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

27 documents dipositats: Articles [23] Capítols [4] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

24 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

23 documents dipositats: Articles [17] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Ressenyes [2]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

23 documents dipositats: Articles [14] Capítols [9]

HISTÒRIA MEDIEVAL I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES

22 documents dipositats: Articles [13] Llibres [3] Capítols [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

22 documents dipositats: Articles [16] Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

22 documents dipositats: Articles [18] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

21 documents dipositats: Articles [18] Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1]

HISTÒRIA MODERNA

21 documents dipositats: Articles [17] Capítols [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Articles [16] Capítols [3] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

18 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Capítols [5] Tesis dirigides [5]

HISTÒRIA DE L'ART

17 documents dipositats: Articles [15] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

17 documents dipositats: Articles [12] Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [2]

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ

16 documents dipositats: Articles [15] Altres [1] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA DE L'ART

16 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [14]

HISTÒRIA MEDIEVAL

16 documents dipositats: Articles [14] Capítols [2] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

15 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [6]

HISTÒRIA MEDIEVAL

15 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA DE L'ART

14 documents dipositats: Articles [12] Comunicacions [1] Tesis [1]

HISTÒRIA DE L'ART

14 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

14 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Capítols [2] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MEDIEVAL

12 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA MODERNA

12 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

11 documents dipositats: Articles [8] Llibres [1] Capítols [2]

HISTÒRIA DE L'ART

11 documents dipositats: Articles [9] Capítols [2] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MEDIEVAL

11 documents dipositats: Articles [8] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO

8 documents dipositats: Articles [8] Tesis dirigides [6]

Lingüística

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

80 documents dipositats: Articles [38] Llibres [14] Capítols [8] Comunicacions [9] Altres [8] Materials Docents [3] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA ESPANYOLA

67 documents dipositats: Articles [54] Llibres [2] Capítols [10] Tesis [1]

FILOLOGIA CLÀSSICA

52 documents dipositats: Articles [50] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

51 documents dipositats: Articles [17] Llibres [3] Capítols [12] Comunicacions [13] Tesis [1] Ressenyes [2] Documents de treball [2] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

34 documents dipositats: Articles [33] Materials Docents [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

25 documents dipositats: Articles [22] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

24 documents dipositats: Articles [21] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

24 documents dipositats: Articles [9] Capítols [1] Tesis [1] Altres [11] Materials Docents [2] Tesis dirigides [3]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

24 documents dipositats: Articles [7] Llibres [8] Capítols [7] Tesis [1] Materials Docents [1]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

24 documents dipositats: Articles [23] Tesis [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

18 documents dipositats: Articles [17] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CLÀSSICA

18 documents dipositats: Articles [11] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1]

FILOLOGIA CLÀSSICA

18 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

16 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

15 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

15 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

15 documents dipositats: Articles [7] Llibres [5] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [9]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CATALANA

14 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

13 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

12 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

Matemàtiques

ÀLGEBRA

40 documents dipositats: Articles [39] Tesis [1]

ÀLGEBRA

35 documents dipositats: Articles [34] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

Psicologia

PSICOLOGIA BÀSICA

73 documents dipositats: Articles [44] Llibres [4] Capítols [16] Comunicacions [5] Tesis [1] Documents de treball [1] Materials Docents [2] Tesis dirigides [7]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

53 documents dipositats: Articles [41] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Materials Docents [8] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

41 documents dipositats: Articles [18] Llibres [23] Tesis dirigides [11]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

31 documents dipositats: Articles [30] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

PSICOLOGIA SOCIAL

28 documents dipositats: Articles [27] Tesis [1]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

27 documents dipositats: Articles [27] Tesis dirigides [3]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

26 documents dipositats: Articles [25] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

24 documents dipositats: Articles [24] Tesis dirigides [3]

PSICOLOGIA BÀSICA

24 documents dipositats: Articles [18] Capítols [4] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

23 documents dipositats: Articles [22] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

PSICOLOGIA BÀSICA

19 documents dipositats: Articles [17] Capítols [2] Tesis dirigides [6]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

15 documents dipositats: Articles [1] Llibres [10] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [16]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

14 documents dipositats: Articles [6] Llibres [1] Tesis [1] Informes [4] Materials Docents [2] Tesis dirigides [1]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

8 documents dipositats: Articles [8] Tesis dirigides [8]

Química

QUÍMICA ORGÀNICA

12 documents dipositats: Articles [7] Tesis [1] Altres [4] Tesis dirigides [8]

Sociologia

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

88 documents dipositats: Articles [37] Llibres [8] Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [2] Informes [8] Ressenyes [14] Materials Docents [2] Tesis dirigides [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

47 documents dipositats: Articles [17] Llibres [2] Capítols [11] Comunicacions [7] Tesis [1] Altres [6] Materials Docents [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

45 documents dipositats: Articles [12] Llibres [3] Capítols [7] Comunicacions [14] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [7]

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

34 documents dipositats: Articles [30] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [6]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

33 documents dipositats: Articles [28] Tesis [1] Informes [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

29 documents dipositats: Articles [25] Comunicacions [3] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

27 documents dipositats: Articles [25] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [12]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

27 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Altres [8] Informes [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

24 documents dipositats: Articles [11] Capítols [9] Ressenyes [4]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

23 documents dipositats: Articles [20] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [2]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

20 documents dipositats: Articles [17] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

18 documents dipositats: Articles [17] Tesis [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

18 documents dipositats: Articles [8] Comunicacions [8] Tesis [1] Informes [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

17 documents dipositats: Articles [13] Tesis [1] Altres [2] Informes [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

16 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Materials Docents [6]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

14 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Capítols [1] Informes [1] Tesis dirigides [6]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

14 documents dipositats: Articles [3] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Materials Docents [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

13 documents dipositats: Articles [10] Capítols [2] Materials Docents [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

13 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Capítols [4] Informes [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

12 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [1]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2018-12-18 18:00:03 {TABLES}