Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per area temàtica

[per Departament] [per area temàtica]

Autors amb més producció dipositada per àrea temàtica

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Ciències Económiques

ECONOMIA FINANCIERA

48 documents dipositats: Articles [21] Comunicacions [20] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [5]

5 documents no dipositats

ECONOMIA APLICADA

28 documents dipositats: Articles [26] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVEST. EN ECONOMIA SOC., COOPERATIVISME I EMPREN.

22 documents dipositats: Articles [18] Llibres [1] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [5]

26 documents no dipositats

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

21 documents dipositats: Articles [20] Tesis [1]

25 documents no dipositats

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

12 documents dipositats: Articles [8] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [1]

62 documents no dipositats

ECONOMIA APLICADA

8 documents dipositats: Articles [4] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

8 documents dipositats: Articles [7] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

Ciències Jurídiques

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

92 documents dipositats: Articles [4] Llibres [16] Capítols [11] Comunicacions [1] Altres [15] Materials Docents [45]

DRET INTERNACIONAL

64 documents dipositats: Articles [28] Llibres [4] Capítols [25] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [5] Tesis dirigides [2]

311 documents no dipositats

DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET

60 documents dipositats: Articles [17] Llibres [4] Capítols [35] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [1]

DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT

47 documents dipositats: Articles [34] Capítols [13]

1 documents no dipositats

DRET CIVIL

39 documents dipositats: Articles [39]

DRET CIVIL

38 documents dipositats: Articles [34] Llibres [3] Tesis [1]

FILOSOFIA DEL DRET, MORAL I POLÍTIC

33 documents dipositats: Articles [11] Altres [19] Ressenyes [3] Tesis dirigides [5]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

25 documents dipositats: Articles [3] Capítols [8] Comunicacions [6] Documents de treball [1] Materials Docents [7]

52 documents no dipositats

DRET CIVIL

21 documents dipositats: Articles [16] Llibres [4] Altres [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

18 documents dipositats: Articles [16] Tesis [1] Materials Docents [1]

32 documents no dipositats

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

17 documents dipositats: Articles [11] Capítols [3] Tesis [1] Materials Docents [2]

35 documents no dipositats

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

14 documents dipositats: Articles [12] Capítols [1] Tesis [1]

21 documents no dipositats

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

13 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Tesis [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

12 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Materials Docents [2]

FILOSOFIA DEL DRET I POLÍTIC

10 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1]

17 documents no dipositats

DRET CIVIL

9 documents dipositats: Articles [5] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [5]

86 documents no dipositats

Ciències Médiques

ESTOMATOLOGIA

27 documents dipositats: Articles [27] Tesis dirigides [19]

GENÈTICA

21 documents dipositats: Articles [10] Materials Docents [11] Tesis dirigides [8]

116 documents no dipositats

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA 'LÓPEZ PIÑERO

20 documents dipositats: Articles [19] Capítols [1] Tesis dirigides [9]

429 documents no dipositats

PATOLOGIA

17 documents dipositats: Articles [14] Altres [3] Tesis dirigides [6]

22 documents no dipositats

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

17 documents dipositats: Articles [17] Tesis dirigides [14]

1 documents no dipositats

ESTOMATOLOGIA

13 documents dipositats: Articles [12] Altres [1] Tesis dirigides [10]

35 documents no dipositats

MEDICINA

13 documents dipositats: Articles [11] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [13]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

11 documents dipositats: Articles [11] Tesis dirigides [4]

FISIOTERÀPIA

10 documents dipositats: Articles [9] Altres [1]

12 documents no dipositats

Ciències Tecnològiques

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

45 documents dipositats: Articles [11] Llibres [10] Tesis [1] Informes [23] Tesis dirigides [3]

14 documents no dipositats

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

23 documents dipositats: Articles [1] Tesis [1] Informes [21]

Ciències de l'Educació

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL

121 documents dipositats: Articles [34] Llibres [6] Capítols [2] Comunicacions [23] Materials Docents [56] Tesis dirigides [5]

20 documents no dipositats

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

109 documents dipositats: Articles [27] Llibres [3] Capítols [7] Comunicacions [65] Tesis [1] Altres [1] Informes [2] Ressenyes [2] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

19 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

107 documents dipositats: Articles [89] Llibres [5] Capítols [3] Comunicacions [8] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [13]

61 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

91 documents dipositats: Articles [88] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

91 documents dipositats: Articles [38] Capítols [4] Comunicacions [41] Tesis [1] Altres [1] Informes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

22 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

87 documents dipositats: Articles [87] Tesis dirigides [10]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

75 documents dipositats: Articles [75] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

63 documents dipositats: Articles [63] Tesis dirigides [12]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

58 documents dipositats: Articles [33] Capítols [6] Comunicacions [15] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [6]

4 documents no dipositats

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

57 documents dipositats: Articles [25] Capítols [3] Comunicacions [22] Tesis [1] Informes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [8]

8 documents no dipositats

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

53 documents dipositats: Articles [14] Capítols [7] Comunicacions [8] Ressenyes [1] Materials Docents [23]

35 documents no dipositats

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

49 documents dipositats: Articles [17] Capítols [5] Tesis [1] Ressenyes [3] Materials Docents [23]

14 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

47 documents dipositats: Articles [46] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

38 documents dipositats: Articles [25] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1] Altres [8] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

37 documents dipositats: Articles [29] Capítols [4] Tesis [1] Altres [3]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

34 documents dipositats: Articles [33] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

32 documents dipositats: Articles [13] Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [1] Informes [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

31 documents dipositats: Articles [26] Capítols [1] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [4]

109 documents no dipositats

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

29 documents dipositats: Articles [22] Llibres [2] Capítols [4] Altres [1]

40 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

28 documents dipositats: Articles [15] Capítols [6] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

28 documents dipositats: Articles [22] Capítols [1] Comunicacions [4] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

21 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

22 documents dipositats: Articles [5] Capítols [2] Comunicacions [12] Altres [3] Tesis dirigides [2]

2 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

21 documents dipositats: Articles [6] Capítols [4] Comunicacions [8] Altres [3]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

20 documents dipositats: Articles [15] Capítols [4] Comunicacions [1] Tesis dirigides [6]

15 documents no dipositats

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

19 documents dipositats: Articles [18] Comunicacions [1] Tesis dirigides [7]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

18 documents dipositats: Articles [18] Tesis dirigides [8]

16 documents no dipositats

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

17 documents dipositats: Articles [16] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

15 documents dipositats: Articles [13] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [11]

57 documents no dipositats

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

14 documents dipositats: Articles [2] Comunicacions [11] Materials Docents [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

14 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

4 documents no dipositats

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

14 documents dipositats: Articles [7] Capítols [2] Tesis [1] Altres [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

1 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

14 documents dipositats: Articles [9] Capítols [1] Tesis [1] Altres [3]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [6]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

13 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

13 documents dipositats: Articles [13]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

34 documents no dipositats

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

11 documents dipositats: Articles [8] Llibres [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

10 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1]

Ciències de la Vida

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

44 documents dipositats: Articles [43] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [5]

87 documents no dipositats

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

33 documents dipositats: Articles [27] Tesis [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [11]

415 documents no dipositats

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

25 documents dipositats: Articles [24] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

96 documents no dipositats

GENÈTICA

19 documents dipositats: Articles [18] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

194 documents no dipositats

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

13 documents dipositats: Articles [12] Ressenyes [1] Tesis dirigides [1]

85 documents no dipositats

Ciències de les Arts i Lletres

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

304 documents dipositats: Articles [143] Llibres [10] Capítols [120] Tesis [1] Altres [15] Ressenyes [10] Documents de treball [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [3]

102 documents no dipositats

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

55 documents dipositats: Articles [25] Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [8] Tesis [1]

10 documents no dipositats

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

45 documents dipositats: Articles [23] Llibres [2] Capítols [20]

42 documents no dipositats

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

45 documents dipositats: Articles [7] Llibres [5] Capítols [25] Comunicacions [3] Ressenyes [5]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

40 documents dipositats: Articles [12] Llibres [2] Capítols [17] Comunicacions [2] Tesis [1] Ressenyes [6]

FILOLOGIA ESPANYOLA

30 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [13] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

FILOLOGIA CATALANA

14 documents dipositats: Articles [8] Capítols [4] Tesis [1] Informes [1] Tesis dirigides [3]

6 documents no dipositats

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [11] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

10 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

17 documents no dipositats

Filosofia

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

117 documents dipositats: Articles [37] Llibres [2] Capítols [70] Comunicacions [2] Ressenyes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

81 documents dipositats: Articles [28] Llibres [1] Capítols [44] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [5] Tesis dirigides [3]

FILOSOFIA

62 documents dipositats: Articles [32] Llibres [3] Capítols [27] Tesis dirigides [8]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

60 documents dipositats: Articles [34] Llibres [1] Capítols [23] Tesis [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

54 documents dipositats: Articles [22] Llibres [4] Capítols [16] Comunicacions [4] Altres [1] Ressenyes [7] Tesis dirigides [1]

Sagunt, 22 de juny de 1940 - València, 8 de març de 2003

51 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [26] Comunicacions [2] Ressenyes [7] Tesis dirigides [5]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

47 documents dipositats: Articles [23] Capítols [15] Tesis [1] Ressenyes [8] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

45 documents dipositats: Articles [31] Capítols [10] Comunicacions [3] Tesis [1]

2 documents no dipositats

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

44 documents dipositats: Articles [32] Capítols [8] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [3]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

41 documents dipositats: Articles [34] Capítols [7]

València, 1922 - 1995

30 documents dipositats: Articles [28] Llibres [2] Tesis dirigides [2]

FILOSOFIA

25 documents dipositats: Articles [14] Capítols [8] Ressenyes [3] Tesis dirigides [6]

FILOSOFIA

20 documents dipositats: Articles [13] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Ressenyes [1]

LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

13 documents dipositats: Articles [7] Capítols [3] Tesis [1] Altres [1] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

10 documents dipositats: Articles [3] Llibres [5] Capítols [1] Ressenyes [1]

Física

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

441 documents dipositats: Articles [441] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

440 documents dipositats: Articles [440] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

436 documents dipositats: Articles [436]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

422 documents dipositats: Articles [422] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

415 documents dipositats: Articles [415] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

411 documents dipositats: Articles [411]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

333 documents dipositats: Articles [333] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

328 documents dipositats: Articles [328] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

241 documents dipositats: Articles [241] Tesis dirigides [6]

114 documents no dipositats

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

199 documents dipositats: Articles [197] Tesis [2] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

195 documents dipositats: Articles [195] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

148 documents dipositats: Articles [148] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

140 documents dipositats: Articles [139] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

214 documents no dipositats

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

111 documents dipositats: Articles [110] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

82 documents no dipositats

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

70 documents dipositats: Articles [70] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

51 documents dipositats: Articles [51] Tesis dirigides [2]

36 documents no dipositats

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

50 documents dipositats: Articles [50]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

37 documents dipositats: Articles [36] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

30 documents dipositats: Articles [27] Tesis [1] Materials Docents [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

26 documents dipositats: Articles [26] Tesis dirigides [1]

Geografia

GEOGRAFIA

48 documents dipositats: Articles [26] Capítols [10] Comunicacions [11] Tesis [1]

GEOGRAFIA

40 documents dipositats: Articles [32] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

50 documents no dipositats

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

31 documents dipositats: Articles [27] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [1]

7 documents no dipositats

GEOGRAFIA

29 documents dipositats: Articles [26] Capítols [3] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

29 documents dipositats: Articles [27] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis dirigides [3]

GEOGRAFIA

27 documents dipositats: Articles [23] Tesis [1] Materials Docents [3]

GEOGRAFIA

26 documents dipositats: Articles [14] Capítols [4] Comunicacions [7] Tesis [1]

23 documents no dipositats

GEOGRAFIA

23 documents dipositats: Articles [19] Llibres [2] Capítols [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [2]

GEOGRAFIA

19 documents dipositats: Articles [18] Tesis [1]

61 documents no dipositats

GEOGRAFIA

19 documents dipositats: Articles [13] Capítols [5] Informes [1] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

18 documents dipositats: Articles [18]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

16 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

16 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

10 documents dipositats: Articles [10]

11 documents no dipositats

Història

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

191 documents dipositats: Articles [118] Llibres [6] Capítols [47] Comunicacions [14] Tesis [1] Altres [3] Informes [1] Documents de treball [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA MODERNA

89 documents dipositats: Articles [42] Llibres [2] Capítols [35] Comunicacions [9] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

67 documents dipositats: Articles [47] Llibres [2] Capítols [18]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

57 documents dipositats: Articles [41] Llibres [1] Capítols [3] Comunicacions [12] Tesis dirigides [4]

85 documents no dipositats

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

44 documents dipositats: Articles [40] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA DE L'ART

44 documents dipositats: Articles [20] Capítols [23] Altres [1] Tesis dirigides [8]

19 documents no dipositats

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

42 documents dipositats: Articles [23] Capítols [13] Tesis [1] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

36 documents dipositats: Articles [25] Capítols [6] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [7]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

34 documents dipositats: Articles [24] Llibres [2] Capítols [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

61 documents no dipositats

HISTÒRIA MODERNA

33 documents dipositats: Articles [25] Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

33 documents dipositats: Articles [30] Llibres [2] Capítols [1] Tesis dirigides [9]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

30 documents dipositats: Articles [25] Llibres [1] Capítols [3] Altres [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA MODERNA

30 documents dipositats: Articles [24] Capítols [5] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA DE L'ART

28 documents dipositats: Articles [14] Capítols [12] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

28 documents dipositats: Articles [16] Capítols [5] Comunicacions [5] Altres [2] Tesis dirigides [3]

142 documents no dipositats

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

25 documents dipositats: Articles [25] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

24 documents dipositats: Articles [20] Capítols [4] Tesis dirigides [2]

11 documents no dipositats

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

24 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [2]

60 documents no dipositats

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

22 documents dipositats: Articles [17] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Ressenyes [2]

109 documents no dipositats

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA MODERNA

20 documents dipositats: Articles [16] Capítols [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

18 documents dipositats: Articles [15] Capítols [2] Tesis [1]

12 documents no dipositats

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

18 documents dipositats: Articles [14] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

17 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Capítols [5] Tesis dirigides [3]

118 documents no dipositats

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

17 documents dipositats: Articles [12] Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [2]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

17 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1]

HISTÒRIA DE L'ART

16 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

15 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA MEDIEVAL

15 documents dipositats: Articles [14] Capítols [1] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA MEDIEVAL

14 documents dipositats: Articles [12] Capítols [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

14 documents dipositats: Articles [11] Llibres [1] Capítols [2] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

13 documents dipositats: Articles [13]

HISTÒRIA DE L'ART

13 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA MEDIEVAL

12 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

69 documents no dipositats

HISTÒRIA DE L'ART

11 documents dipositats: Articles [9] Capítols [2] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MEDIEVAL

11 documents dipositats: Articles [8] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MODERNA

11 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ

10 documents dipositats: Articles [10] Tesis dirigides [1]

179 documents no dipositats

HISTÒRIA DE L'ART

10 documents dipositats: Articles [7] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

Lingüística

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

77 documents dipositats: Articles [37] Llibres [12] Capítols [8] Comunicacions [9] Altres [8] Materials Docents [3] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA ESPANYOLA

58 documents dipositats: Articles [49] Llibres [2] Capítols [6] Tesis [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

44 documents dipositats: Articles [14] Llibres [2] Capítols [10] Comunicacions [12] Tesis [1] Ressenyes [2] Documents de treball [2] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

16 documents no dipositats

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

31 documents dipositats: Articles [29] Materials Docents [2]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

23 documents dipositats: Articles [8] Capítols [1] Tesis [1] Altres [11] Materials Docents [2] Tesis dirigides [2]

44 documents no dipositats

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

22 documents dipositats: Articles [7] Llibres [8] Capítols [5] Tesis [1] Materials Docents [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

21 documents dipositats: Articles [19] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA CLÀSSICA

17 documents dipositats: Articles [11] Capítols [4] Comunicacions [1] Tesis [1]

FILOLOGIA CLÀSSICA

16 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [1]

29 documents no dipositats

FILOLOGIA CATALANA

14 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis [1]

28 documents no dipositats

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

14 documents dipositats: Articles [7] Llibres [4] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [8]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

12 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

5 documents no dipositats

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

5 documents no dipositats

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA ESPANYOLA

10 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

67 documents no dipositats

Matemàtiques

ÀLGEBRA

36 documents dipositats: Articles [35] Tesis [1]

39 documents no dipositats

ÀLGEBRA

34 documents dipositats: Articles [33] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

Psicologia

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

40 documents dipositats: Articles [37] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

42 documents no dipositats

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

31 documents dipositats: Articles [8] Llibres [23] Tesis dirigides [10]

4 documents no dipositats

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

27 documents dipositats: Articles [26] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

68 documents no dipositats

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

23 documents dipositats: Articles [23] Tesis dirigides [3]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

23 documents dipositats: Articles [22] Tesis [1]

22 documents no dipositats

PSICOLOGIA BÀSICA

18 documents dipositats: Articles [13] Capítols [4] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

59 documents no dipositats

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

14 documents dipositats: Articles [1] Llibres [9] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [14]

40 documents no dipositats

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [5]

PSICOLOGIA BÀSICA

13 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis dirigides [5]

Sociologia

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

73 documents dipositats: Articles [23] Llibres [7] Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [2] Informes [8] Ressenyes [14] Materials Docents [2] Tesis dirigides [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

30 documents dipositats: Articles [25] Tesis [1] Informes [4]

14 documents no dipositats

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

28 documents dipositats: Articles [14] Llibres [2] Capítols [4] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [3] Materials Docents [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

27 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Altres [8] Informes [1] Tesis dirigides [5]

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

25 documents dipositats: Articles [22] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

24 documents dipositats: Articles [11] Capítols [9] Ressenyes [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

17 documents dipositats: Articles [7] Capítols [3] Comunicacions [1] Materials Docents [6]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

16 documents dipositats: Articles [15] Tesis [1]

7 documents no dipositats

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

15 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [2]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

14 documents dipositats: Articles [12] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

210 documents no dipositats

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

14 documents dipositats: Articles [9] Tesis [1] Materials Docents [4]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

11 documents dipositats: Articles [8] Tesis [1] Altres [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

10 documents dipositats: Articles [7] Llibres [1] Capítols [1] Informes [1] Tesis dirigides [4]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2017-04-24 18:00:02 {TABLES}