Autors

Repositori DSpace/Manakin

Salazar García, Domingo Carlos
Treballs
85
Descàrregues
14749
Des / Doc
171

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

85 documents dipositats: Articles [59] Llibres [2] Capítols [24]

Descàrregues: 14749
Descàrregues per document: 171

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2018-11-13 18:00:02