Autors

Repositori DSpace/Manakin

Rivera León, Lorena
Treballs
22
Descàrregues
2863
Des / Doc
124

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOSOFIA

 

22 documents dipositats: Articles [14] Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1]

Descàrregues: 2863
Descàrregues per document: 124

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2019-06-26 18:00:01