Autors

Repositori DSpace/Manakin

Solaz Portolés, Joan Josep
Treballs
75
Descàrregues
11117
Des / Doc
148

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

 

75 documents dipositats: Articles [75] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 11117
Descàrregues per document: 148

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2017-05-26 18:00:02