Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez, Jesús
Treballs
14
Descàrregues
908
Des / Doc
60

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

14 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis [1]

Descàrregues: 908
Descàrregues per document: 60

Social
Altres perfils
Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2019-10-13 18:00:02