Autors

Repositori DSpace/Manakin

Requena Jiménez, Miguel
Treballs
11
Descàrregues
4123
Des / Doc
343

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

 

11 documents dipositats: Articles [8] Llibres [1] Capítols [2]

Descàrregues: 4123
Descàrregues per document: 343

Social
Co-Autors
  Altres perfils

  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Articles

  Llibres

  Capítols

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2020-10-23 18:00:02