Autors

Repositori DSpace/Manakin

Mínguez López, Xavier
Treballs
29
Descàrregues
7156
Des / Doc
255

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

 

29 documents dipositats: Articles [16] Capítols [6] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [5]

Descàrregues: 7156
Descàrregues per document: 255

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Altres

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2018-02-16 18:00:02