Autors

Repositori DSpace/Manakin

Mingarro Muñoz, Ismael
Treballs
34
Descàrregues
2079
Des / Doc
59

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

 

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [6]

90 documents no dipositats

Descàrregues: 2079
Descàrregues per document: 59

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2018-02-25 18:00:02