Autors

Repositori DSpace/Manakin

Mingarro Muñoz, Ismael
Treballs
55
Descàrregues
6172
Des / Doc
110

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

 

55 documents dipositats: Articles [54] Tesis [1] Tesis dirigides [9]

Descàrregues: 6172
Descàrregues per document: 110

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2020-09-18 18:00:03