Autors

Repositori DSpace/Manakin

Lluch, Gemma
Treballs
20
Descàrregues
2525
Des / Doc
126

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Dades biogràfics

Titular d'universitat, ERI Lectura. Universitat de València http://www.gemmalluch.com/ Reading, Social web, Discourse analysis, Catalan studies, Young Adult Literature

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

20 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Capítols [5] Tesis [1] Informes [1] Tesis dirigides [4]

7 documents no dipositats

Descàrregues: 2525
Descàrregues per document: 126

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Tesis

Informes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2017-10-17 18:00:03