Autors

Repositori DSpace/Manakin

Villaverde Bonilla, Valentín
Treballs
34
Descàrregues
7149
Des / Doc
204

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

34 documents dipositats: Articles [31] Llibres [2] Capítols [1] Tesis dirigides [10]

Descàrregues: 7149
Descàrregues per document: 204

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2019-10-17 18:00:04