Autors

Repositori DSpace/Manakin

Ruiz Torres, Pedro
Treballs
40
Descàrregues
11972
Des / Doc
332

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

40 documents dipositats: Articles [28] Capítols [7] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [7]

Descàrregues: 11972
Descàrregues per document: 332

Social
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Altres

Ressenyes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2020-07-12 18:00:03