Autors

Repositori DSpace/Manakin

Moya Espí, Carlos
Treballs
48
Descàrregues
8589
Des / Doc
186

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

 

48 documents dipositats: Articles [36] Capítols [8] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [3]

Descàrregues: 8589
Descàrregues per document: 186

Social
Altres perfils


Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Tesis

Ressenyes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2018-09-18 18:00:02