Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez Redondo, Manuel
Treballs
67
Descàrregues
6882
Des / Doc
104

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOSOFIA

 

67 documents dipositats: Articles [33] Llibres [3] Capítols [29] Altres [2] Tesis dirigides [8]

Descàrregues: 6882
Descàrregues per document: 104

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Altres

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2019-06-26 18:00:01