Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez Redondo, Manuel
Treballs
59
Descàrregues
3558
Des / Doc
60

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOSOFIA

 

59 documents dipositats: Articles [31] Llibres [2] Capítols [26] Tesis dirigides [8]

Descàrregues: 3558
Descàrregues per document: 60

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2017-03-28 18:00:03