Libre de menescalia
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Libre de menescalia

DSpace Repository

Libre de menescalia

Show simple item record

dc.contributor.author Dies de Calataiud, Manuel, actiu segle XIV-segle XV. Llibre de manescalia. Tractat de les mules ca
dc.contributor.author Beaumont de Navarra, Vicente, ant. pos. BH Ms. 0624 ca
dc.contributor.author Convent de Sant Domènec (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0624 ca
dc.creator Dies de Calataiud, Manuel, actiu segle XIV-segle XV ca
dc.date.accessioned 2019-10-16T06:41:50Z
dc.date.available 2019-10-16T06:41:50Z
dc.date.created [entre 1450 i 1475] ca
dc.date.issued [entre 1450 i 1475] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0624 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/71734
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut del f. 3r ca
dc.description Col·lació: Pergamí i paper, f. i (pergamí actual) + iii (paper) + 105 (a la meitat del primer bifoli hom ha col·locat tres fulls de paper d'època moderna) + i (pergamí actual) ; foliació antiga a tinta en xifres romanes i moderna a llapis; manquen els ff. 2-3, 6-7, 22-23, 49, 61, 66-67, 75-76 i 90-91, de la numeració en romans ; reclams cada 12 fulls ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 31 línies (f. 3r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica rodona ca
dc.description Decoració: En el f. 2r il·lustració d'un cavall amb els signes del zodíac. Caplletres i calderons en blau i vermell i rúbriques en tinta vermella ca
dc.description Enquadernació: Pergamí a la romana. Al llom: "Libro de albeiteria" ca
dc.description Origen: Escrit a la Corona d'Aragó al tercer quart del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: Biblioteca Històrica, 92-4-25 ; M 658 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 624 ca
dc.description En el f. 2v hom llegeix les següents anotacions: "Queda corregido segun el expurgatorio del año 1707 y notese que faltan algunas hojas intermedias en las que debian caer algunas expurgaciones. Se imprimio dicho libro en Barcelona por Joan Rosembach aleman en quince de febrero de 1515" ca
dc.description En els ff. 104r-105v, amb lletra del segle XVI, índex dels capítols del Llibre de menescalia i del Tractat de les mules ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay, juliol 2019 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu el "Llibre de menescalia" de Manuel Dies de Calataiud incloent-hi, a la fi, el "Tractat de les mules". Hom troba textos cancel·lats, com a conseqüència de la intervenció dels inquisidors que esmenaren el text, tot seguint l'expurgatori de l'any 1707 ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 3r-86r: [Llibre de menescalia] "[rúbr.] Aquest libre de menescalia ha compilat e esperimentat lo noble mosse[n] Manuel Diez senyor de la villa de Andilla. [text] En no[m] sia de la s[an]ta Trinitat q[u]i es Pare e Fill e Sant Spirit tot un Deu. Com sia molt n[e]cc[essar]i a tot cavaller e gentil hom ... una grapada de civada tro quel torneu a la racio que li solieu donar ço es dels dos almuts o dels tres almuts" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 86r-102v: [Tractat de les mules] "[rúbr.] Necessari es que parlem de les mules ... e quant se lexe[n] de portar arm[e]s p[er] llur vellesa cove que p[er] anar mils reposats cavalque[n] mules e per ço yo yon fare un petit tractat per llur aiustament lo qual ordenare en X capitols ... De la bellea que mula deu haver. [text] Prim[er]ament la bella mula deu esser tal que haja xich cap e sech e los ulls ben a fora ... si han l[e]s ungl[e]s molt forts sovent untauli l[e]s coron[e]s ab co[n]na de carnsalada" ca
dc.format.extent 105 f. : il. ; 272 x 210 mm enquadernació 278 x 219 mm ca
dc.format.medium Pergamí i paper ca
dc.language ca en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Convent de Sant Domènec) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 833 ca
dc.relation.isreferencedby Massó Torrents, Jaume, Manuscrits catalans de València, en Revista de Bibliografia Catalana, 6, 204-6, n. XIII ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1990 ca
dc.relation.isreferencedby BITECA, manid 1826 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Cavalls Malalties ca
dc.title Libre de menescalia ca
dc.title.alternative Llibre de manescalia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0624/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Aquest manuscrit procedeix del Convent dels Predicadors de València: "Dio este libro (original de su mismo autor) a la libreria del Real Convento de Predicadores de Valencia fr. Vicente Beaumont" (f. 2v). Arran de la Desamortització de Mendizábal, s'incorporà a la Biblioteca de la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Català ca
dc.identifier.local .b27380713 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0624 ca
dc.identifier.local BH M 0390 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics