Educació literària i adaptació de clàssics: la narrativa breu medieval en la formació de mestres.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Educació literària i adaptació de clàssics: la narrativa breu medieval en la formació de mestres.

DSpace Repository

Educació literària i adaptació de clàssics: la narrativa breu medieval en la formació de mestres.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ballester Roca, Josep
dc.contributor.advisor Ibarra Rius, Noelia
dc.contributor.author Méndez Cabrera, Jerónimo
dc.contributor.other Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura es_ES
dc.date.accessioned 2017-02-18T08:17:49Z
dc.date.available 2017-02-19T05:45:43Z
dc.date.issued 2016 es_ES
dc.date.submitted 14-02-2017 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/57213
dc.description.abstract La present tesi doctoral assaja un recorregut que, des del model teòric de l’educació literària i els pressupòsits metodològics de l’enfocament comparatista, amb especial atenció a la rellevància formativa i alhora fruïtiva dels clàssics literaris i les convergències temàtiques que podem resseguir en els textos, arriba fins al plantejament d’un corpus obert de lectures medievals per al foment del gaudi lector, centrat en les formes breus de temàtica còmica: un total de vint narracions pertanyents a la tradició hispànica, catalana, francesa i italiana (de gèneres diversos com l'"exemplum", el "fabliau", la "novella" o les "facezie"). Es tracta d'una selecció de textos realitzada mitjançant un procés de contextualització, selecció, traducció, adaptació i edició amb finalitats educatives. A més, tenint en compte els estudis apareguts les darreres dècades al voltant dels clàssics literaris, les adaptacions, versions i altres reescriptures literàries, i també els principis de l’aprenentatge significatiu de la literatura, s'hi aporta la descripció de diverses experiències didàctiques dutes a terme en el marc dels Graus d’Educació, les quals plantegen les possibilitats de la narrativa breu medieval com a selecció de lectures per a la formació literària de futurs i futures mestres. S’hi fa també una anàlisi qualitativa de mostres annexades a manera de resultats d'aprenentatge obtinguts al llarg de diversos cursos acadèmics, on s’observa com, a partir d'obres de la literatura medieval, es pot posar en funcionament el bagatge de coneixements, habilitats, recursos i actituds que possibiliten que els estudiants universitaris, futurs mediadors educatius, puguen fer transferible el plaer per la lectura mitjançant la realització, al seu torn, d’adaptacions i reescriptures literàries per al públic infantil amb criteris didàctics, a través de propostes de treball d’aula i d’aprenentatge investigador en l’elaboració de Treballs Fi de Grau. En aquest sentit, la tesi realitza un repàs d’aportacions teòriques rellevants realitzades durant les últimes dècades, reflexionant sobre la idoneïtat del paradigma de l’educació literària com a marc teòric que legitima la consecució d’experiències significatives d’aprenentatge lectoliterari i també investigador a partir de la lectura de les obres de la nostra tradició literària. S’examina també el concepte de clàssic literari i la idea de cànon des d’una perspectiva alhora teòrica i didàctica, fent un revisió de les possibilitats que presenten les adaptacions i reescriptures de clàssics en la formació lectora i literària, d’acord amb els requisits per al foment de l’hàbit lector i el plaer de la lectura. Així, aquest estudi realitza una panoràmica de la narratio brevis medieval i destaca la comicitat literària com a punt de connexió temàtica amb els plantejaments educatius més actuals i la recuperació dels clàssics a les aules. D’aquesta manera, s’hi arriba a conclusions sobre la idoneïtat formativa de certes metodologies socialitzadores del gaudi lector i d’una concepció didàctica dels clàssics literaris (clàssics de tradició oral, clàssics universals, clàssics del gènere d’aventures, clàssics de la literatura infantil i juvenil però també clàssics medievals); i es proposa una sèrie de reflexions i pràctiques entorn a l’estudi i la divulgació de la literatura medieval dins del marc de l’educació literària, i l’ensenyament i la recerca universitaris. es_ES
dc.format.extent 466 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.title Educació literària i adaptació de clàssics: la narrativa breu medieval en la formació de mestres. es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA::Lingüística aplicada::Lengua y literatura es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA::Preparación y empleo de profesores::Preparación de profesores es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (9.880Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics