Apostilla sup[er] Job s[e]c[un]dum fr[atr]em Thoma[m] de Aquino
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Apostilla sup[er] Job s[e]c[un]dum fr[atr]em Thoma[m] de Aquino

DSpace Repository

Apostilla sup[er] Job s[e]c[un]dum fr[atr]em Thoma[m] de Aquino

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Espanya ca
dc.creator Tomàs, d'Aquino, sant, 1225?-1274 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:38:43Z
dc.date.available 2017-11-23T16:38:43Z
dc.date.created [entre 1375 i 1400] ca
dc.date.issued [entre 1375 i 1400] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0627 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/57163
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut del explicit (f. 241r) ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + i (paper) + 241+ i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 22 línies (f. 1r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica cursiva (minúscula cancelleresca). Notes marginals contemporànies i posteriors. A la fi de cadascun dels quaderns hom troba l'abreviatura "cor", tot indicant la correcció a la qual s'ha sotmés el text ca
dc.description Decoració: Caplletres amb tinta de color vermell. Numeració dels capítols al marge superior del full ca
dc.description Enquadernació: Plateresc-mudèjar, pell marró sobre fusta amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Restaurada en la dècada de 1970 ca
dc.description Origen: Escrit a la Corona d'Aragó l'últim quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: M. 441 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 627 ca
dc.description En el segon full de guarda es llegeix: "S. Thomas de Aquino postilla sup[er] librum Job". "Lit. A. Plu. 3. num. 5"; en el f. 1r: "B[ea]t[us] Tho[mas] sup[er] Job" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Silvia Villaplana Traver, gener 2017 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu íntegrament l'obra de sant Tomàs d'Aquino "Expositio super Iob ad litteram" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-2v: [Prooemium] "[text] Sicut in rebus que naturaliter generant[ur] paulatin ex imp[er]fecto ad p[er]fectum p[er]venit[ur] ... b[ea]t[us] p[a]p[a] Gregori[us] nob[is] app[er]uit ut hiis nich[i]l ultra addendum vid[e]at[ur] q[uia] sicut d[i]c[tu]m est" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2v-241r: [Cap. 1-42] "[text] Vir erat in terra Hus [et] c[etera] intencio huius libri tota ordinat[ur] ad hostendendum qualit[er] res humane p[ro]vid[e]ncia divi[n]a regant[ur] ... quib[us] p[er]duct[us] e[st] ad fut[ur]am gl[or]iam q[ue] durat p[er] o[mn]ia sec[u]la sec[u]lorum. Ame[n]. Explicit apostilla sup[er] Job s[e]c[un]dum fr[atr]em Thoma[m] de Aquino. Gracias om[n]ipotenti Deo trino et uno atq[ue] mis[er]icordissimo gl[or]iosissime virgini Marie [et] om[n]ib[us] sanctis nu[n]c [et] imp[er]p[etu]m" ca
dc.format.extent 241 f. : il. ; 261 x 188 mm enquadernació 272 x 191 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 112 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 200 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 528 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2298 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 29 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi, 8027 ca
dc.relation.isreferencedby Corpus Thomisticum ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. A.T. Job Comentaris ca
dc.title Apostilla sup[er] Job s[e]c[un]dum fr[atr]em Thoma[m] de Aquino la
dc.title.alternative Expositio super Job ad litteram ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0627/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0627/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes", on tingué la signatura "Lit. A. Plu. 3. num. 5" (al verso del segon full de guarda) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25646527 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0627 ca
dc.identifier.local Olim 441 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics