Filosofia moral i ètiques aplicades I: part teòrica
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Filosofia moral i ètiques aplicades I: part teòrica

DSpace Repository

Filosofia moral i ètiques aplicades I: part teòrica

Show simple item record

dc.contributor.author Arenas Dolz, Francisco
dc.date.accessioned 2016-11-08T08:25:01Z
dc.date.available 2016-11-08T08:25:01Z
dc.date.issued 2016 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/55888
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. es_ES
dc.description.abstract L'assignatura obligatòria "Filosofia Moral i Ètiques Aplicades I" està concebuda per a desenvolupar continguts temàtics amb els quals l'estudiant obté un marc de referència d'interès per al desenvolupament del conjunt de competències generals del títol de Graduat/da en Filosofia. El temari presenta diferents dimensions de l'ètica, els seus mètodes, les classificacions i els models de fonamentació teòrica més rellevants, els trets d'una societat pluralista i democràtica, l'ètica cívica que la fa possible i diferents ètiques aplicades que sorgeixen de ella. Tot això col·labora en la construcció d'una ètica cívica i intercultural en una societat pluralista i democràtica. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject ética es_ES
dc.subject filosofía moral es_ES
dc.subject teorías éticas es_ES
dc.subject ética filosófica es_ES
dc.subject hermenéutica es_ES
dc.title Filosofia moral i ètiques aplicades I: part teòrica es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::ÉTICA es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel medium es_ES
dc.relation.isbasisfor http://roderic.uv.es/handle/10550/32733 Filosofia moral i ètiques aplicades II es_ES
dc.description.abstractenglish The course "Moral Philosophy and Applied Ethics I" is designed to develop content areas with which the student achieves a relevant framework to the development of the general competencies of the Bachelor Degree in Philosophy. The syllabus presents various dimensions of ethics, its methods, classifications, and the most relevant models of theoretical fundamentation, the treats of a pluralistic and democratic society, the civic ethics that makes it possible, and different applied ethics that arise from it. This contributes to the construction of a civic and intercultural ethics in a pluralistic and democratic society. es_ES

View       (1.059Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics