Situacions d'aula II. Materials docents d'ús interdisciplinari.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Situacions d'aula II. Materials docents d'ús interdisciplinari.

DSpace Repository

Situacions d'aula II. Materials docents d'ús interdisciplinari.

Show simple item record

dc.contributor.author Altava Rubio, Vicenta
dc.contributor.author Gimeno, F.
dc.contributor.author Gil Lorenzo, V.
dc.contributor.author Pérez, I.
dc.contributor.author Ríos García, Isabel
dc.contributor.author Gallardo Fernández, Isabel María
dc.date.accessioned 2016-05-30T11:30:16Z
dc.date.available 2016-05-30T11:30:16Z
dc.date.issued 2010 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/53870
dc.description.abstract Les situacions d’aula són fragments de l’activitat educativa escolar delimitats per l’espai on es realitzen, la duració, les persones i els materials implicats, i la forma en què els uns i els altres estan organitzats. Les situacions que presentem en aquest material són les següents: - «NOTA A LLEDÓ». Escriptura de la resposta a una nota rebuda. ceip La Marina. En aquesta situació, un grup de cinc xiquets del darrer curs d’educació infantil i la seua mestra lligen una «nota» enviada per una altra mestra i la contesten. (Durada de la tasca: 40 min 12 s.) - «EL COR». L’escriptura d’un text dins d’un projecte de treball globalitzat. ceip Lluís Revest. En aquesta situació, un grup de xiquets de segon curs de primària i el seu mestre escriuen un text sobre el cor per donar resposta a una pregunta plantejada en el desenvolupament d’un projecte globalitzat sobre el «cos humà». (Durada de la tasca: 58 min 18 s.) Cadascuna d’aquestes situacions mostra la interacció oral dels mestres i els xiquets i les activitats que realitzen per portar a terme la tasca. La transcripció, realitzada a partir de l’enregistrament en vídeo, es presenta dividida en episodis i seqüències. Cada episodi està constituït per un segment de transcripció que reflecteix una activitat central dins de la tasca, especialment rellevant a causa dels continguts que s’hi treballen i al tipus d’interacció que es du a terme (per exemple, llegir la nota rebuda, planificar o escriure una part del text, etc.). Les seqüències reflecteixen unitats d’acció i/o temàtiques dins l’episodi, aïllades per facilitar-ne la comprensió i l’anàlisi. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Lectura y escritura, Proyectos de trabajo, Formación del Profesorado es_ES
dc.title Situacions d'aula II. Materials docents d'ús interdisciplinari. es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/book es_ES
dc.description.abstractenglish The situations are fragments of classroom educational activities for school delimited space where do, duration, people and materials involved, and the way in which they are organized each other. The situations presented in this material are: - "NOTE TO LLEDÓ." Writing in response to a note received. CEIP La Marina. In this situation, a group of five children in the final year of kindergarten teacher and his tie a "note" sent to another teacher and answer. (Task duration: 40 min 12 s.) - "THE HEART". Writing a text within a global project work. CEIP Lluís Revest. In this situation, a group of children in second grade and his teacher write a text on the heart in response to a question posed in the development of a global project on the "human body". (Task duration: 58 min 18 s.) Each of these situations shows oral interaction of teachers and children and their activities to carry out the task. The transcript, made from the video recording, appears divided into episodes and sequences. Each episode consists of a segment of a transcript that reflects activity within the central task, especially relevant because the contents are worked and the type of interaction that takes place (for example, read the note received, plan or write some text, etc.). The action sequences reflect units and / or themes in the episode, isolated for easy comprehension and analysis. es_ES

View       (1.049Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics