Elaboració d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula"
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Elaboració d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula"

DSpace Repository

Elaboració d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula"

Show simple item record

dc.contributor.author Ríos García, Isabel
dc.contributor.author Altava Rubio, Vicenta
dc.contributor.author Gallardo Fernández, Isabel María
dc.contributor.author Gimeno Agost, Francisco
dc.contributor.author Ramiro Roca, Enric
dc.date.accessioned 2015-11-30T08:22:56Z
dc.date.available 2015-11-30T08:22:56Z
dc.date.issued 2004 es_ES
dc.identifier.citation Ríos, I.; Altava, V.; Gallardo, I. Mª; Gimeno, F.; Pérez, I. y Ramiro, E.(GIID) (2004). Elaboraciò d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula" es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/48678
dc.description.abstract L' objectiu fonamental del present treball ha estat elaborar un volum on recollir la transcripció d'una situació d'aula d'Educació Primària enregistrada en vídeo i preparar-la com a material docent. El text transcrit ha estat dividit en episodis i seqüències que fan més abastable el material. Després de cada episodi s'ha formulat una sèrie de preguntes referents a les disciplines del currículum de mestre, per tal d'ajudar els estudiants a analitzar i interpretar la situació d'aula. El material pretén ser un instrument a l'abast dels estudiants i el professorat per tal de portar a terme tasques de treball cooperatiu i interdisciplinar. Les referències teòriques subjacents a aquest treball fonamenten també la coordinació dels membres de Grup Interdisciplinar d'Investigació Docent. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Jornada de3 Millora Educativa;
dc.source Altava, V.; Pérez; I. y Ríos, I.(1999). “La interdisciplinariedad como instrumento de formación del profesorado”. En Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación delProfesorado 2 (1). http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm. Altava, V.; Gallardo, I. M.; Pérez, I. y Ríos, I. (2000). “Los materiales didácticos, puente entre la teoría y la práctica”. En Luis del Carmen (ed.) Symposio sobre la formació inicial dels professionals de l’Educació (pp. 101-104). Girona: Universitat de Girona- ICE. Altava,V; Gallardo, I.M.; Pérez, I. Ramiro, E.; Ríos, I. (2001a). "Los materiales curriculares elemento integrador entre las didácticas general y específicas". En AA.VV. La didáctica de las áreas curriculares en el siglo XX. Actas Congreso Nacional de Didácticas Específicas (pp. 1623-1636). Granada: Grupo Editorial Universitario. Altava,V; Gallardo,I.M.; Pérez, I. Ramiro, E.; Ríos, I. Cascales, E.M. (2001b). “Elaboración de un material de aula para facilitar la formación de maestros” En Docència Universitària: Avanços recents (pp- 225-233). Castelló: Universitat Jaume I. Altava, V.; Gallardo, I. M.; Pérez, I y Ríos, I. (2003) "De las historias de aula a la reconstrucción del conocimiento didáctico". En AA.VV. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Actes de la II Jornada de Millora Educativa. Castelló: Universitat Jaume I. Altava,V; Gallardo, I.M.; Pérez, I. Ríos, I. (en premsa). "La Práctica del aula en la formación de maestros" III Jornades de Millora Educativa Universitat Jaume I, Febrer 2003. Altava,V; Gallardo, I.M.; Pérez, I. Ríos, I. Ramiro, E. Beltrán, J. (en premsa). " Los proyectos globalizados como instrumento de formación del profesorado". III Jornades de Millora Educativa Universitat Jaume I, Febrer 2003. Bloom, B., S. (comp). (1956). Taxonomy of educational objectives: Handbook I: Cognitive domain. Nueva York: Longmans, Green & Co. Cazden, C.B. (1991). El discurso en el aula. Barcelona: Paidós. Edwards, D.; Mercer, N (1988). El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona: Paidós. Hammersley, M. I Woods,P. (1986). Classroom Studies Module, E812. Milton Keynes. Open University Press. Kemmis, S. (1988). Cómo planificar la investigación- acción. Barcelona: Laertes. es_ES
dc.subject Docencia universitaria es_ES
dc.subject Situacions d'aula es_ES
dc.subject reflexió es_ES
dc.subject treball interdisciplinar es_ES
dc.title Elaboració d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula" es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject es_ES
dc.subject.unesco Docencia universitaria es_ES
dc.description.abstractenglish The fundamental aim of the present work has been to elaborate a volume where collect the transcription of a situation of classroom of Primary Education recorded in video and prepare it as a material *docent. The text transcribed has been divided in episodes and sequences that do more *abastable the material. After each episode has formulated a series of questions referents to the disciplines of the curriculum of master, in order to help the students to analyse and interpret the situation of classroom. The material pretends to be an instrument near at hand of the students and the *professorat in order to carry out tasks of cooperative work and *interdisciplinar. The underlying theoretical references to this work *fonamenten also the coordination of the members of Group *Interdisciplinar of Research Docent. es_ES
dc.description.private Considerem que el canvi en l'escola ha de vindre, entre d'altres, pel camí de la formació de professionals capaços d'analitzar el quefer quotidià de l'aula sota una visió cada vegada més crítica i reflexiva. Des de la nostra perspectiva, la millora de l'ensenyament va unida necessàriament a la preparació per a la reflexió. es_ES

View       (15.06Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics