La música de Vicent Olmos i Claver i el seu magisteri a les capelles musicals valencianes del segle XVIII
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La música de Vicent Olmos i Claver i el seu magisteri a les capelles musicals valencianes del segle XVIII

DSpace Repository

La música de Vicent Olmos i Claver i el seu magisteri a les capelles musicals valencianes del segle XVIII

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alfaro Giner, Carmen
dc.contributor.author Marzal Raga, Ángel
dc.contributor.other Departament de Història de l'Antiguitat i la Cultura Escrita es_ES
dc.date.accessioned 2014-05-14T08:08:38Z
dc.date.available 2015-05-15T03:45:05Z
dc.date.issued 2014
dc.date.submitted 04-04-2014 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/35183
dc.description.abstract “La música de Vicent Olmos i Claver i el seu magisteri a les capelles musicals valencianes del segle XVIII” és una tesi doctoral que intenta recuperar per a la nostra cultura una producció musical oblidada. Aquesta investigació ha sigut estructurada en dos volums subdividits, respectivament, en dues parts. No obstant l’estructura del treball, hem d’aclarir que la tesi s’inicia amb un apartat epistemològic que conté tot allò relacionat amb les fonts documentals, dins del qual trobarem la metodologia, la historiografia i la documentació. Després d’aquest apartat tenim que, el primer volum s’esten en la biografia de l’autor estructurada en distintes etapes, i, es completa amb l’estudi de la producció musical de Vicent Olmos que conté una àmplia descripció de totes les composicions que han perdurat en els arxius fins els nostres dies, i, també, una detallada aportació catalogràfica de cadascuna d’aquestes. Finalment, el primer volum presenta les conclusions del nostre treball òbviament acompanyades de la bibliografia i també d’un glossari general. El segon volum de la nostra tesi doctoral conté una edició crítica de totes les partitures de Vicent Olmos i Claver que hem pogut transcriure. Tot i que ens hi estendrem àmpliament, potser cal avançar que l’edició crítica conté més de vint composicions que afortunadament hem pogut recuperar, no només per al món de la recerca musicològica, sinó, també, per a tots nosaltres, perquè podrem gaudir en els nostres dies de la sonoritat d’unes composicions oblidades en la pau dels arxius. Pel que fa la metodologia, voldríem ressaltar que el perfil musicològic del treball que presentem s’articula sobre dues línies principals de recerca; la biografia de l’autor i la producció musical, òbviament lligades una amb l’altra. Ara bé, convé assenyalar, prèviament, com d’important ha sigut per al nostre treball la historiografia, perquè, a partir de les bases historiogràfiques s’inicia la nostra recerca musicològica sobre Vicent Olmos i Claver. L’aportació historiogràfica dibuixava una trajectòria biogràfica i professional que s’iniciava a meitat del segle XVIII a la catedral metropolitana de València i finalitzava a principis del segle XIX en el monestir jerònim de la Murta d’Alzira. Mentrestant, Vicent Olmos havia passat pel Palau Reial de València i per la Santa Església catedral de Sogorb. En conseqüència, la nostra recerca exigia un treball heurístic en els arxius de tots aquests centres. Calia, per tant, escorcollar-los de dalt a baix per tal de recopilar tot allò referent a Vicent Olmos i Claver. Per això, hem treballat intensament als arxius de les catedrals de València i Sogorb. Així mateix, hem dedicat bona part del nostre treball de recerca a l’Arxiu del Regne de València, a l’Arxiu Municipal d’Alzira, a l’Arxiu Històric de la Universitat de València, a l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de València i a l’Arxiu del Col•legi de Santo Tomás de Villanueva, també de la ciutat de València. Amb tot, voldríem remarcar que la metodologia aplicada ha sigut homogènia. Després de localitzar els documents que ens interessaven, hem utilitzat les tècniques d’arxivística i documentació per tal d’arredonir una filiació documental precisa. Confrontar tota la documentació recopilada amb un treball hermenèutic d’interpretació i transcripció ens ha permés ampliar notòriament la biografia de Vicent Olmos i Claver, com podrem comprovar poc a poc en la nostra redacció. Així mateix, també ens agradaria remarcar que, paral•lelament a la recerca biogràfica, hem desenvolupat l’estudi musicològic de l’obra creativa del nostre autor. L’ús de la musicologia aplicada a la producció de Vicent Olmos ha permés presentar en el nostre treball una descripció analítica de totes les composicions complementada amb la informació exigida per les normes internacionals de catalogació de fons musicals. Amb tot, i en la nostra opinió, la màxima consecució del nostre treball ha sigut recuperar part de la producció musical de Vicent Olmos i Claver en una edició crítica que conté la transcripció i revisió d’uns manuscrits musicals ja distants en el temps. [“La música de Vicent Olmos i Claver i el seu magisteri a les capelles musicals valencianes del segle XVIII” es una tesis doctoral que pretende recuperar para nuestra cultura una producción musical olvidada. La investigación ha sido estructurada en dos volúmenes subdivididos, respectivamente, en dos partes. A propósito de la estructura del trabajo, conviene explicar que la tesis se inicia con un apartado epistemológico que contiene todo lo relacionado con las fuentes documentales, donde encontraremos la metodología, la historiografía y la documentación. Después de este apartado, el primer volumen también nos ofrece la biografía del autor estructurada en distintas etapas, desarrollando seguidamente un estudio de la producción musical de Vicente Olmos que contiene una amplia descripción de todas las composiciones que los archivos han conservado hasta nuestros días, y, así mismo, una detallada aportación catalográfica de cada una de ellas. Finalmente, el primer volumen presenta las conclusiones de nuestro trabajo obviamente acompañadas de la bibliografía y de un glosario general. El segundo volumen de nuestra tesis doctoral contiene una edición crítica de todas las partituras de Vicente Olmos Claver cuyos materiales musicales permitían un trabajo de transcripción. Además de señalar la importancia del aparato crítico, debemos destacar sobretodo que esta edición crítica contiene más de veinte composiciones que afortunadamente hemos podido recuperar, no sólo para la investigación musicológica, sino, para todos nosotros, que quizás podamos disfrutar en nuestros días de la sonoridad de unas composiciones olvidadas en la paz de los archivos. Respecto a la metodología, nos gustaría resaltar que el perfil musicológico del trabajo que presentamos se articula sobre dos líneas principales de investigación estrechamente ligadas; la biografía del autor y la producción musical. Así mismo, conviene señalar, previamente, la importancia de la historiografía a partir de cuyas bases se inicia la investigación musicológica sobre Vicente Olmos Claver. La aportación historiográfica dibujaba una trayectoria biográfica y profesional que se iniciaba a mitad del siglo XVIII en la catedral metropolitana de Valencia y finalizaba a principios del siglo XIX en el monasterio jerónimo de la Murta de Alzira. Durante ese amplio período cronológico, Vicente Olmos había pasado por el Palacio Real de Valencia y por la Santa Iglesia catedral de Segorbe. En consecuencia, nuestra investigación exigía un trabajo heurístico en los archivos de todos estos centros. Era necesario, por tanto, revisarlos a conciencia para recopilar todo lo referente a Vicente Olmos Claver. Por esa razón, hemos trabajado intensamente en los archivos de las catedrales de Valencia y de Segorbe. Así mismo, hemos dedicado buena parte de nuestro trabajo de búsqueda al Archivo del Reino de Valencia, al Archivo Municipal de Alzira, al Archivo Histórico de la Universitat de València, al Archivo Diocesano del Arzobispado de Valencia y al Archivo del Colegio de Santo Tomás de Villanueva, también de la ciudad de Valencia. Con todo, hemos de remarcar que la metodología aplicada ha sido homogénea. Después de localizar los documentos que nos interesaban, hemos utilizado técnicas de archivística y documentación para conseguir una filiación documental precisa. Confrontar toda la documentación recopilada con un trabajo hermenéutico de interpretación y transcripción nos ha permitido ampliar notoriamente la biografía de Vicente Olmos Claver, como podremos comprobar poco a poco en nuestra redacción. Así mismo, también nos gustaría remarcar que, paralelamente a la investigación biográfica, hemos desarrollado el estudio musicológico de la obra creativa de nuestro autor. La musicología aplicada a la producción de Vicente Olmos ha permitido presentar en nuestro trabajo una descripción analítica de todas las composiciones complementada con la información exigida por las normas internacionales de catalogación de fondos musicales. Con todo, y en nuestra opinión, la principal consecución de nuestro trabajo ha sido recuperar parte de la producción musical de Vicente Olmos Claver en una edición crítica que contiene la transcripción y revisión de unos manuscritos musicales de tiempos ya distantes.] es_ES
dc.format.extent 1511 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.title La música de Vicent Olmos i Claver i el seu magisteri a les capelles musicals valencianes del segle XVIII es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::Otras especialidades artísticas es_ES
dc.embargo.terms 1 year es_ES

View       (101.7Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics