Scriptum D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano super tertium [et quartum] S[ente]n[t]iaru[m]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Scriptum D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano super tertium [et quartum] S[ente]n[t]iaru[m]

DSpace Repository

Scriptum D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano super tertium [et quartum] S[ente]n[t]iaru[m]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Durand de Sant Porçan, Bisbe de Meaux, ca.1275-1334 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T13:20:18Z
dc.date.available 2017-11-23T13:20:18Z
dc.date.created [entre 1325 i 1350] ca
dc.date.issued [entre 1325 i 1350] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0048 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/28013
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut del colofó del f. 102v amb la adicció pel catalogador del llibre quart, tot atenent el colofó del f. 10 ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. iii (pergamí actual) + 279 + ii (pergamí actual); reclams horitzontals cada 12 f. ; signatures de quaderns a-z6 ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 52 línies ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals del copista i posteriors ca
dc.description Decoració: Al començament del llibres caplletres i orles miniades en or i colors (f. 1r i 103r), la resta de caplletres decorades amb tintes de color blau i vermell de la mateixa manera que els calderons. Al marge superior majúscules en tinta blava indicant les referències estructurals del text ca
dc.description Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el nom de l'autor i el títol "[Dura]ndus sup[er] terc[i]a et quarta parts" [sic] i l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França en el segon quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 753 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 48 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu el Comentari de Durand de Sant Porçan als llibres tercer i quart de les "Sentències" de Pere Lombard. Aquest manuscrit va pertànyer al dominic Pere de Guils del Convent dels Dominics de la ciutat de València, tot atenent a l'exlibris del f. 279r ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-1v: [Liber III. Præfatio] "[text] Est Deus in celo revelans mist[er]ia, Dan[ielis] 2, h[ec] v[er]ba assu[m]pta fuerint a p[r]incipio ut d[i]c[tu]m fuit tu[n]c sacra scriptura excellit alias in c[er]titudine ... op[er]at[us] est [et cætera]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1v-102v: [Liber III. Distinctiones 1-40] "[text] Circa p[r]ima[m] d[istinctionem] t[er]cii libri S[ente]n[c]ia[rum] p[rim]o q[ueritur] ... [et] adhuc subitio om[n]ia scripta mea ; [f. 101v] [Tabula] D[istinctio] p[r]ima ... ; [f. 102v] Utru[m] lex vetus occideret v[e]l iustificaret. Explicit scriptum f[rat]ris D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano, doctoris theologie atq[ue] ep[iscop]i Anicien[si]s super tertium libru[m] S[ente]n[t]iaru[m]" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 103r: [Liber IV. Præfatio] "[text] Est Deus in celo revelans mist[er]ia qu[am]vis no[m]i[n]e misterii insinuet[ur] mat[er]ia tocius scripture g[e]n[er]al[ite]r ... resurreccione beata quan nobis [et cætera]" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 103r-279r: [Liber IV. Distinctiones 1-50] "[text] Samaritanus vuln[er]ato app[ropians ... ut testimoniu[m] p[er]hibea[m] veritati qui e[st] De[us] b[e]n[e]ditus in secula seculorum. Amen. Explicit scriptum super quartum Se[n]tentiarum compilatum per fr[atr]em D[urandum] de Sancto Portiano doctore sacre theologie ordinis predicatorum. [Tabula] "[text] D[istinctio] Iª. Q[u]id sit sac[ramentu]m u[b]i p[re]missa ... D[istinctio] 50. Utr[um] b[eat]i videant pe[n]a dapnato[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 279r: "[text] Est a[u]t[em] liber iste fr[atr]is P[etr]i de Guils, ordinis fr[atr]um p[re]dicato[rum], sacre pagi[n]e p[ro]fessoris [con]vent[us] Val[e]ncie p[ro]vi[nci]e Arago[n]ie" ca
dc.format.extent 279 f. : il. ; 328 x 236 mm enquadernació 345 x 250 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 176 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 507-508 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 889 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1996 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 53 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 112 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Pere Lombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV ca
dc.title Scriptum D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano super tertium [et quartum] S[ente]n[t]iaru[m] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0048/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0048/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria; De la Librería de San Miguel de los Reyes (Lit. A. P. 2. n. 5) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b22335420 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0048 ca
dc.identifier.local Olim 753 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics