Constitució d'una comunitat social d'investigació amb persones majors des de la responsabilitat social universitària = Constitution of a Social Research Community with Eldery People from the University Social Responsability
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Constitució d'una comunitat social d'investigació amb persones majors des de la responsabilitat social universitària = Constitution of a Social Research Community with Eldery People from the University Social Responsability

DSpace Repository

Constitució d'una comunitat social d'investigació amb persones majors des de la responsabilitat social universitària = Constitution of a Social Research Community with Eldery People from the University Social Responsability

Show simple item record

dc.contributor.author Martí Noguera, Juan José en
dc.contributor.author Martínez Salvá, Francisco Andrés en
dc.contributor.author Martí Vilar, Manuel en
dc.date.accessioned 2013-05-22T10:22:41Z
dc.date.available 2013-05-22T10:22:41Z
dc.date.issued 2012 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/27987
dc.description.abstract Es presenta com s'ha constituït una comunitat social d'investigació (CSI) amb 48 persones majors institucionalitzades des de la responsabilitat social universitària (RSU) i des d'una perspectiva humanista. En aquesta CSI es va valorar el benestar psicològic de les persones institucionalitzades amb mètodes quantitatius i qualitatius, i amb una proposta d'investigació-acció participativa (IAP). S'inicia, així, un procés d'innovació epistemològica, amb escassos antecedents, a l'hora d'investigar i entendre el benestar de les persones majors. Aquesta primera experiència de la CSI aporta observacions sobre els canvis de les dimensions del benestar de Ryff durant el procés d'envelliment dins de la institució partícip de l'estudi. Concretament, apareix l'augment del domini de l'entorn i la baixada de l'autonomia i del propòsit en la vida. També s'aporten dades qualitatives que permeten entendre aquests canvis. es
dc.source Martí, J. J., Martínez, F. A., y Martí-Vilar, M. (2012). Constitució d’una comunitat social d’investigació amb persones majors des de la responsabilitat social universitària. Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 14 (1), 61-79. es
dc.subject Comunitat social d'investigació, responsabilitat social universitària, persones majors., Social research community, university social responsibility, elderly people., Artículo es
dc.title Constitució d'una comunitat social d'investigació amb persones majors des de la responsabilitat social universitària = Constitution of a Social Research Community with Eldery People from the University Social Responsability es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::PSICOLOGÍA es
dc.description.abstractenglish This article introduces how a Social Research Community (CSI) has been constituted with 48 institutionalized elderly from the University Social Responsibility (MSW) and from a humanistic perspective. In this CSI, the psychological well-being of the institutionalized people were assessed with quantitative and qualitative methods from a proposal of Participatory Action Research (PAR). It begins thus an epistemological innovation process, with little precedent, when it comes to research and understand the welfare of the elderly. This first experience of CSI provides observations on the dimensional changes of Ryff's welfare during the aging process within the institution to participate in the study. Specifically, it shows the increase of the Dominion of Environment and fall of Autonomy and Purpose in Life. Also qualitative data are provided to help understand these changes. es
dc.identifier.idgrec 080729

View       (354.3Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics